(V) kritiska till vd-tillsättning

"Rekryteringsförfarandet har gått till på ett odemokratiskt sätt", menar Vänsterpartiet.

Catarina Johansson Nyman slutar som vd för Signalisten den 24 oktober. Då tar Per Anders Hedkvist, med ett förslutet på Stockholms stads bostadsförmedling samt Stockholms stads trafikkontor, över.

Men tillsättningen av den nya vd:n får kritik av Väsnterpartiet i Solna, som menar att rekryteringsförfarandet har gått till på ett odemokratiskt sätt. Endast ordföranden, 1:e och 2:e vice ordföranden tillsammans med Solna stad har varit med och berett ärendet. Övriga ledamöter i styrelsen har helt saknat insyn och delaktighet i rekryteringen, menar partiet.

LÄS MER: Han är Signalistens nya vd

– Det har under en tid varit känt att den verkställande direktören skulle bytas ut men styrelsen har inte informerats om detta, och därmed inte heller haft möjlighet att diskutera kravprofil på den nya personen som ska tillsättas. Vid ett korrekt tillvägagångssätt hade samtliga politiska representanter i styrelsen varit delaktiga i diskussionen innan och under rekryteringsprocessen, säger Kerstin Scheutz ledamot (V) i Signalistens styrelse.

Anledningen till vd-bytet beror på att bostadsföretaget ska byta inriktning med ökat fokus och ansvar för bostäder åt flyktingar och nyanlända, något som man inte heller känt till, menar Vänsterpartiet.

– Även det här hade jag önskat var ett beslut som var förankrat i styrelsen. Frågan är på vilken nivå detta beslut har fattats? säger Kerstin Scheutz.

LÄS MER: Därför slutar Signalistens vd

Partiet vänder sig också emot att den nya vd:n bara är tillsatt på tre år, och menar att det krävs ett mer långsiktigt tänk för att klara bostadsförsörjningen framöver. Läget hade inte heller behövt bli så akut om fler hyresrätter hade byggts i Solna, menar Vänsterpartiet.

Magnus Nilsson (M), ordförande i Signalistens styrelse, menar att allt skett på ett korrekt sätt.

– Ärendet har beretts av presidiet tillsammans med stadsledningen och Alliansens gruppledare samt Socialdemokraternas gruppledare i stadshuset. Jag kan förstå att V och MP känner sig utanför, men det här är förankrat så att man ska vara garanterade att man har en majoritet av de stora partierna med sig. SD och BEP har inte heller varit med. Så är det ju när man är oppositionsparti och små partier, det är inte jättekonstigt, så ser det ut i politiken.

– V och MP har fått information och fått ta del av kravspecifikationen på den nya vd:n. De har även fått träffa honom innan, säger han.