VA-taxan höjs 14 procent

Bostad Från 1 oktober höjer Stockholm Vatten taxan för vatten och avlopp med 9 procent, från den 1 januari med ytterligare 5 procent. De kommande två åren är flera höjningar planerade.

Trots höjningarna kommer Stockholm stad och Huddinge kommun att ha den näst lägsta VA-taxan i landet.

En genomsnittlig villa som använder 150 kubikmeter vatten per år betalar 247 kronor i månaden, efter höjningen 36 kronor mer. En snittlägenhet på 67 kvadratmeter betalar 124 kronor per månad, efter höjningen 18 kronor mer.