”Vad är det i luften som snurrar?”

Bostad ”Vad är det i luften som surrar” är en utställning som invigdes nyligen på Kulturhuset och handlar om betydelsen av att ta tillvara på de så kallade eko­systemtjänster som bin och andra djur och växter ger människor. Bina pollinerar till exempel växter så att vi får äpplen vi kan äta.

– Genom att ta vara på de gröna korridorer som binder ihop bostadsområden – parker, naturområden och gröna tak – så kan de naturliga systemen och ekosystemtjänsterna upprätthållas, säger Klara Tullback Rosenström vid länsstyrelsen som är en av dem som står bakom utställningen.