Vallentuna får 8 miljoner kronor i byggbidrag

Bostadsbygge i Vallentuna
Byggandet vid Åby ängar i Vallentuna.
Svenska staten har beviljat ett byggstöd till kommunen på nästan 8 miljoner kronor för att skynda på bostadsbyggandet.

Nästa år ska byggandet av minst 100 nya bostäder troligtvis påbörjas i Vallentuna. Därför har Boverket beviljat kommunens ansökning om att ta del av det nationella byggbidrag för 2017 som staten delar ut för att skynda på bostadsbyggandet i landet.

Av den totala potten på 1,8 miljarder kronor som delas i år till 199 kommuner, får Vallentuna en summa på 7,9 miljoner kronor. För att få ta del av bidraget måste kommunen ha tagit riktlinjer i enlighet med lagen om ansvar för bostadsförsörjning.

Under året har kommunen planerat inför byggandet av 2 600 nya bostäder. Och från 2018 till 2020 ska det planeringsarbete påbörjas för flertalet nya bostadsområden som uppskattningsvis ska innehålla 3 100 nya bostäder.

Fakta

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande

  • Staten har gett Boverket i uppdrag att fördela statsbidraget mellan kommuner som planerar att bygga nya bostäder från augusti 2017 och 12 månader framåt.
  • Byggbidraget beviljas endast till kommuner som har gett startbesked till byggandet av minst en bostad, samt att kommunen kan uppvisa att man följer lagen om bostadsförsörjningsansvar.
  • I år är det 199 kommuner som får dela på summan av 1,8 miljarder, varav Vallentuna får 7,9 miljoner kronor.
Källa: Boverket.se