Det väntas smått på traktorhuven

Fågelbo Bosövarvet, Lidingö.
Här i traktorn får de små fågelungarna sitt första hem.
Läsarbild. Fågeln från Bosön valde en udda plats att bygga bo och att ruva på sina ägg - en traktorhuv blir fågelungarnas första hem.

Ockupanter? Det råder bostadsbrist i Stockholm och det tycks ha spritt sig även till djurvärlden.  En påhittig fågelfamilj från Bosön löste dock det hela genom att bygga bo i en traktor.

Mitt i-läsaren som skickat in bilden upplyser om att traktorn står parkerad på Bosövarvet.