Var tionde hamnar efter med räkningar

Bostad Var tionde hyresgäst i länet har hamnat efter med hyra eller räkningar för el, gas, telefon eller liknande det senaste året. Mer än var tredje – 34,4 procent – saknar ekonomiska marginaler och skulle inte klara av en oväntad utgift på 8 000 kronor. Det visar siffror som Statistiska Centralbyrån tagit fram på uppdrag av hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra.

Hyresgästerna i Stockholms län hamnar oftare efter med räkningar och färre har ekonomiska marginaler, jämfört med befolkningen i stort.