Här växer Tallkrogen på höjden

Taklyftet blir ett lyft för hela familjen, menar Andreas Dimitriou.
Taklyftet blir ett lyft för hela familjen, menar Andreas Dimitriou.
Förvanskning av området? Döm själv.
Förvanskning av området? Döm själv.
Söderorts största småstugeområde är under förändring. En dom från 2015 har öppnat möjligheten att bygga på husen i Tallkrogen med en våning. För trebarnsfamiljen Dimitriou blev det lösningen på ett svårknäckt problem.

Tre barn i åldrarna 17, 13 och 11. Och en boyta på 62 kvadrat plus källare. Det var ekvationen som inte gick ihop för familjen Dimitriou i Tallkrogen. Länge planerade de att göra som många andra i området – en utbyggnad på bredden för att få i alla fall lite större.
– Nästan alla hus här i området är utbyggda. Man gräver ut och tar en bit av tomten. Men det är svårt att få en bobar lösning. Vi har tre barn – det hade inte räckt med lite större hall eller vardagsrum, säger Andreas Dimitriou.

Domen som banade väg

2015 hände något som förändrade läget – för familjen Dimitriou och för hela området. En familj på Sandemarsvägen fick rätt i en process om att bygga till en våning på höjden. Andreas Dimitriou nappade direkt på samma idé.
– Det känns inte bra när barn tvingas bo i en dåligt ventilerad källare. Nu får vi 62 kvadratmeter till, med bättre luft. Det här gör att vi kan bo kvar. Annars hade vi tvingats flytta, säger han.

”Taklyftet gick på två dagar”

När Mitt i hälsar på är den nya våningen redan på plats. Fyra väggar kom färdigmonterade från fabrik och lyftes på det befintliga huset med kran, efter att taket först sågats bort.
– Själva taklyftet gick på två dagar. Sedan är det mycket annat vi måste göra för att anpassa huset till moderna byggregler, säger Andreas Dimitriou.
Invändigt får en garderob ge vika för en trappa upp till den nya våningen. Däruppe blir det tre nya rum. Systrarna Anna och Niki, som bor i källaren nu, får varsitt.
– Jag får också ett större rum så jag är jätteglad, säger Alexander, 17.

Förvanskning?

Andreas Dimitriou fick bygglovet på en månad. Pionjären Anders Lehto på Sandemarsvägen fick kämpa i åtta år. Stadsbyggnadskontoret sa nej – med hänvisning till ett påbyggnadsförbud från 1989. ”Olämpligt med hänsyn till stadsbilden på platsen” och ”en förvanskning av bebyggelseområdet” var några av deras omdömen.
Men politikerna i stadsbyggnadsnämnden körde över tjänstemännen: Byggrätten i detaljplanen tillåter en hushöjd på 7,5 meter och den väger tyngre än det kulturhistoriska intresset, menade de. I januari 2015 slog mark- och miljödomstolen definitivt fast att Anders Lehto fick bygga, trots att flera grannar överklagat.

 

”Det är många som har varit hemma hos oss och tittat och som planerar att göra det här.”

Anders Lehto

Nu står huset där och följs snart av fler.
– Det är många som har varit hemma hos oss och tittat och som planerar att göra det här, säger Anders Lehto.

Delade meningar i området

Det är inte samma sak som att alla är nöjda. I Facebook-gruppen ”Tallkrogen för alla” jublar en del över möjligheterna medan andra är oroliga att Tallkrogen förstörs och att hus ska att hamna i skugga.
Stadsmuseet ser med oro på utvecklingen i söderorts största småstugeområde.
– Småskaligheten, enhetligheten och gatukaraktären viktiga för upplevelsen. Påbyggnader på hus i dessa områden tar bort möjligheten att avläsa till exempel vilken typritning huset ursprungligen uppförts efter. Samtidigt splittrar de enhetligheten, säger Lisa Sarban, byggnadsantikvarie och arkeolog på Stockholms stadsmuseum.

 

”Det finns inga hinder att bygga på en våning om du har en planenlig bygglovsansökan.”

Katarina Grubesic Haglund, bygglovsavdelningen

 

Stadsbyggnadskontoret vill också att områdets småskalighet bevaras. Men något påbyggnadsförbud gäller inte längre.

– Vi kan inte värna om den här bebyggelsen på det sättet. Det finns inga hinder att bygga på en våning om du har en planenlig bygglovsansökan, säger Katarina Grubesic Haglund, enhetschef för småhus på bygglovsavdelningen.

Samtidigt poängterar hon att stadsbyggnadskontoret helst vill bevara området – vilket gör att de har en restriktiv grundhållning till taklyft. Det finns andra bestämmelser som kan sätta stopp, till exempel regler om avstånd till granntomten.

Så det är inte helt grönt ljus?

– Nej, det är att ta i. Vi kommer fortfarande att ta ärende för ärende.

”Inte så tokigt …”

När Mitt i står och pratar med Andreas Dimitriou kommer en äldre man gående. Han flyttade in i området 1957 och berättar att reglerna på den tiden var stenhårda.
– Man fick knappt göra någonting. Allt skulle vara enhetligt. När jag ville ha svart taktegel sa arkitekten på stadsbyggnadskontoret nej: ”Det ska vara rött!”.
Även om det vållat en del besvär tycker han att de hårda bedömningarna varit bra för området.
– Det är synd om det förvanskas, säger han. Men sen slänger han en blick på tvåvåningshuset framför sig och konstaterar:
– Fast det här blev inte så tokigt …

Fakta

Kulturhistorskt värdefull miljö

Tallkrogen är utpekat som kulturhistoriskt värdefull miljö av Stadsmuseet. Bedömningen omfattar hela Tallkrogens småhusområde, centrum vid Tallkrogsplan med omgivande bebyggelse samt småstugor och radhus i norra delen av Gubbängen.

Småstugeområdet är det största i söderort och uppfördes mellan cirka 1933-45.

 

Källa: Stockholms stadsmuseum
Fakta

Förbudet som inte höll

1989 införde byggnadsnämnden i Stockholm ett påbyggnadsförbud för att skydda den enhetliga småhusbebyggelsen i ett 15-tal stadsdelar, däribland Norra Ängby och Tallkrogen.

Riktlinjerna sa att bygglov för två våningar inte skulle beviljas, även om det var tillåtet enligt detaljplan (i Tallkrogen medger detaljplanerna en hushöjd på 7,5 meter).

Hösten 2013 slog stadsbyggnadsnämnden fast att påbyggnadsförbudet är olagligt. ”En kommun får inte lagligen begränsa en i detaljplan given byggrätt genom antagande av riktlinjer för påbyggnad i småstugeområden”. Beslutet slogs senare fast av mark- och miljödomstolen.

Fortfarande gäller dock att en ändring av en kulturhistoriskt viktig byggnad ska göras varsamt och anpassas till omgivningen.

Källa: Stadsbyggnadsnämnden