Nu får Vaxholmsbor säga sitt om Norrberget

Det nya bostadsområdet i Norrberget kan få sexvåningshus.
Det nya bostadsområdet i Norrberget kan få sexvåningshus.
Allmänheten får nu möjligheten att tycka till om förslagen på det nya bostadsområdet.

Vaxholms stad markanvisningstävling för Norrberget förväntas pågå fram till våren, vilket vi tidigare har skrivit om.

Den 1 februari ska fem byggföretag som gått vidare lämna in sina förslag på byggnader, placering av förskola, parkeringsplatser, utformning av utemiljöer och gemensamma utrymmen.

Bara två dagar efter inlämningen ställs tävlingsförslagen ut för allmänheten i rådhuset och på kommunens hemsida.

Förslagen visas upp i form av arkitektskisser och bilder på hur bebyggelsen kan komma att se ut, samt kort information om respektive förslag.

Under utställningen, som pågår fram till den 19 februari, kan allmänheten lämna in sina synpunkter på förslagen.

Planen för Norrberget har varit omstridd, då kommunen beslutade att riva Norrbergsskolan.

Kommunen fick också bakläxa av länsstyrelsen då planen för Norrberget var så ofullständig att det inte gick att bedöma om den stred mot riksintresset.