Helt villaområde rivs när Stora Sköndal växer

Villorna i Skogsbyn kan rivas för att ge plats åt bostäder. BILDEN ÄR ETT MONTAGE.
Villorna i Skogsbyn kan rivas för att ge plats åt bostäder. BILDEN ÄR ETT MONTAGE.
Stiftelsen Stora Sköndal vill riva de små tegelvillorna i området Skogsbyn.
Stiftelsen Stora Sköndal vill riva de små tegelvillorna i området Skogsbyn.
Skogsbyn i framtiden – med tätare och högre bebyggelse.
Skogsbyn i framtiden – med tätare och högre bebyggelse.
Flygperspektiv över framtidens Stora Sköndal.
Flygperspektiv över framtidens Stora Sköndal.
Berga torg, ett av tre nya torg, är tänkt att bli den nya stadsdelens centrum.
Berga torg, ett av tre nya torg, är tänkt att bli den nya stadsdelens centrum.
4-14 våningar blir höjden på husen. Några av de högre planeras åt Flaten-hållet.
4-14 våningar blir höjden på husen. Några av de högre planeras åt Flaten-hållet.
Trots tusentals nya bostäder är målet att Stora Sköndal ska förbli en grön stadsdel.
Trots tusentals nya bostäder är målet att Stora Sköndal ska förbli en grön stadsdel.
Stiftelsen Stora Sköndal vill riva de små tegelvillorna i Skogsbyn.
Stiftelsen Stora Sköndal vill riva de små tegelvillorna i Skogsbyn.
Stiftelsen Stora Sköndal vill riva de små tegelvillorna i Skogsbyn.
Stiftelsen Stora Sköndal vill riva de små tegelvillorna i Skogsbyn.
En modern blandstad med tusentals nya bostäder, bättre kollektivtrafik och flera nya skolor.
Men förvandlingen av Stora Sköndal har ett pris. Stiftelsen som äger marken vill riva hela området Skogsbyn med 139 småhus.

Idag presenteras programförslaget för framtidens Stora Sköndal. Här är några av de satsningar som ska förvandla det slumrande området vid Drevviken till en modern stadsdel:

  • 4400 nya bostäder
  • 1500 nya arbetsplatser
  • Tre grundskolor, utbyggd högskola och ett vårdgymnasium.
  • Flera nya idrottshallar
  • Ny bil- och bussväg till Tyresövägen

 

Just skolor, sporthallar och bättre kollektivtrafik har stått högt på önskelistan för många Sköndalsbor. Att en av skolorna blir en högstadieskola lär glädja många.

Fler än hälften av husen kan rivas

Men det finns en kontroversiell sida av programförslaget. För att bereda plats för allt det nya, vill Stiftelsen Stora Sköndal riva fler än hälften av nuvarande hus i området. Däribland 161 bostäder.

Ur programförslaget: Blåmarkerade byggnader bevaras – röda rivs. Högst upp villaområdet Skogsbyn.

”Skogsbyn är en ekonomisk belastning idag”

Christer von Essen, Stiftelsen Stora Sköndal

Mest kännbart blir det i småhusområdet Skogsbyn. Där finns idag 139 hyresvillor i tegel, de flesta är seniorbostäder. Stiftelsen vill jämna dem med marken och ersätta dem med tätare bebyggelse.

– Skogsbyn är en ekonomisk belastning idag. Underhållet och infrastrukturen är eftersatt och det är få bostäder på en stor yta, säger Christer von Essen, prodirektor i Stiftelsen Stora Sköndal.

Skogsbyn består av 139 villor som stiftelsen hyr ut som seniorbostäder, personalbostäder och för sociala behov.

 

Att bygga nytt är alltså mer lönsamt än att underhålla gamla villor. Den kristna stiftelsen hymlar inte med att ekonomi är ett av huvudmotiven bakom hela byggprojektet.

”Vi har har haft det tufft ekonomiskt i många år”

Christer von Essen, Stiftelsen Stora Sköndal

 

– Det är den krassa verkligheten. Vi har haft det tufft ekonomiskt i många år. Genom att bygga bostäder på vår mark frigör vi resurser som gör att vi kan överleva som stiftelse i hundra år till – samtidigt som det passar bra med tanke på bostadsbristen, säger Christer von Essen.

Även om han också framhåller andra motiv:

– Vi vill att fler ska få ta del av vårt fantastiska område. Idag är det relativt få som bor här och som besöker oss, säger han.

Erbjuds nya bostäder

Det är oklart hur länge hyresgästerna i de rivningshotade husen kan bo kvar. Stiftelsen lovar dock att samtliga ska erbjudas nya bostäder på området.

Samma gäller för de verksamheter som på grund av rivning tvingas lämna lokaler i området.

HÄR ÄR NYA STADSDELEN I BILDER:

Framtidens Stora Sköndal, så som det presenteras i programförslaget. Närmast vattnet två parker: Östra och Västra strandparken, med bland annat nya bryggor och ett kallbadhus för allmänheten. Kvarteret närmast bakom den östra parken föreslås få namnet Berga strand.

 

Visionsbild av området Berga strand. Enligt programförslaget ska Stora Sköndal behålla en grön prägel. Särskilt värdefulla träd sparas. Bland övriga träd med högt naturvärde är tanken att bevara 78 procent. ”En hög siffra”, menar Stora Sköndals Christer von Essen.

 

Visionsbild från Skogsbyn efter rivning och nybyggnad. Enligt förslaget dras en helt ny buss- och bilväg genom området norrut, fram till Tyresövägen och bytespunkt Norra Sköndal. ”Bättre kollektivtrafik har varit en av de mest centrala frågorna. Idag är Stora Sköndal ganska isolerat – man måste gå ut till Sköndalsvägen för att ta bussen”, förklarar Veronika Borg, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret. Programmet lämnar också en öppning för tunnelbana till Stora Sköndal, ifall buss inte skulle anses räcka till.

 

4-14 våningar blir höjden på husen i framtidens Stora Sköndal, enligt programförslaget. Några av de högsta föreslås i området Västra Flaten, på gränsen mot Flatens naturreservat.

 

Berga torg föreslås bli den nya stadsdelens centrum – och ett av tre nya torg i Stora Sköndal. Vid alla tre torg reserveras lokaler i bottenvåningen på husen för restauranger och annan service.

 

Hela tre grundskolor kan byggas i Stora Sköndal. Den största, Berga skola (bilden) föreslås bli en f-9-skola med plats för 900 elever. Stiftelsen Stora Sköndal är även intresserad av att bygga en gymnasieskola. Huvudspåret är i så fall att det blir ett vårdgymnasium som stiftelsen driver i egen regi.

 

LÄS MER:

Så vill Stora Sköndal bli ett utflyktsmål

Fakta

Samråd – en chans att tycka till

Programförslaget har tagits fram av Stiftelsen Stora Sköndal och stadsbyggnadskontoret.

Det är på samråd 26 september-6 november. Information om förslaget och hur du lämnar synpunkter finns på stockholm.se/storaskondal

Förslaget visas även på Sköndals bibliotek, på Farsta bibliotek och i nya kafé Kristinahuset i Stora Sköndal. Där kommer också ett samrådsmöte hållas den 19 oktober.

 

Fakta

Framtidens Stora Sköndal – i siffror

4400 nya bostäder.

1500 nya arbetsplatser

11000 kvadratmeter lokaler

161 bostäder rivs – däribland 139 småhus i Skogsbyn.

560 befintliga bostäder bevaras.

300 hus ska byggas per år.

4-14 våningar blir höjden på husen

50/50 hyresrätter/bostadsrätter

3 grundskolor och 1 gymnasium

61 nya förskoleavdelningar

idrottshallar

3 torg och 2 stadsdelsparker.

så kallade M-hus (för möten, miljö och mobilitet). Här hamnar hälften av områdets p-platser.

2035 ska den nya stadsdelen vara färdigbyggd.

Fakta

Ideell stiftelse

Stora Sköndal är en ideell stiftelse inom Svenska kyrkans ram, med ursprung i Svenska diakonisällskpet.

Enligt de egna stadgarna ska stiftelsen ägna sig åt utbildning och utöva diakonal verksamhet bland annat i form av vård av äldre personer, sjuka och handikappade eller andra som är behov av hjälp och stöd. Stadgarna är dock på väg att arbetas om.

Området vid Drevviken köptes 1905 för att bedriva utbildning och socialt arbete. Bland stiftelsens verksamheter idag finns äldreomsorg, förskola, ensamkommande flyktingbarn, neurologisk rehabilitering, högskola, socialpsykiatri och människor med funktionsnedsättning.

Källa: Stora Sköndal