ledamot i styrelse oftast man

Bostad Fler män än kvinnor sitter i bostadsrättsföreningars styrelser i landet. 61 procent är män, enligt Sveriges bostadsrättscentrum (SBC) som har tittat närmare på cirka 2 500 föreningar.

Situationen har inte förändrats sedan förra årets undersökning.

Genomsnittsåldern är 48 år. De två yngsta, 19 år gamla, bor i Stockholm.