”Vinsten från hyrorna används till fel saker”

Rolf Falk, som bor i ett av Svenska Bostäders hyreshus i Rågsved, kämpar mot miljardutdelningen från allmännyttan.
Rolf Falk, som bor i ett av Svenska Bostäders hyreshus i Rågsved, kämpar mot miljardutdelningen från allmännyttan.
Bostadsbolagen delade ut 1,3 miljarder i vinst till Stockholms stad. En ny lag gör att det är tillåtet, menar förvaltningsrätten. Hyresgästen Rolf Falk överklagar nu till kammarrätten.

Stockholms stad beslutade i somras att plocka ut cirka 1,3 miljarder kronor ur de allmännyttiga bostadsbolagen Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem.

Pengarna ska användas till olika projekt inom Järvalyftet och Söderortsvisionen.

Vinstutdelningen är för stor och går till fel saker, menar Rolf Falk och vänder sig mot att pengarna ska gå till bland annat bullerplank, bussterminaler och gator.

– Till exempel infrastruktur ska tas av våra gemensamma skattemedel. Det ska inte bara belasta hyresgästerna utan alla, säger han.

Han är rädd att konsekvensen blir att Stockholms stad i stället höjer hyrorna för att ha råd med underhåll.

– Jag tycker pengarna borde gå till två saker. För det första ligger staden efter med underhåll och renovering. För det andra måste det byggas fler hyresrätter, säger han.

Han överklagade beslutet till förvaltningsrätten. I december kom domen.

– Vi delade stadens syn på att de kunde använda sig av undantaget i den nya lagen för att göra vinstutdelningen, säger Ann-Kristin Rosén som föredragit målet.

Den nya lagen hon hänvisar till infördes i början av 2011 och innehåller flera undantag som ger de allmännyttiga bostadsbolagen rätt att dela ut större vinster till sina ägare. Undantagen gäller bland annat om pengarna kommer från försäljningar av fastigheter eller ska användas till projekt som främjar social sammanhållning och integration.

– Jag tycker rätten har tolkat lagen fel och vill ha det prövat i kammarrätten, säger Rolf Falk.

Han får stöd av Terje Gunnarsson, ordförande för Hyresgästföreningen i Stockholm. Vinstutdelningen är ett hot mot Stockholms tillväxt, menar han.

– Absolut. Alla pengar behövs för att klara av att renovera hyresrätter och bygga nytt. Människor vill flytta hit. Men de behöver någonstans att bo också, säger han.

Aaron Korewa är pressekreterare åt de ansvariga politikerna i Stockholms stad.

– Vi välkomnar förvaltningsrättens beslut som ligger i linje med stadens bedömning. I övrigt väntar vi med kommentarer tills vi ser vad kammarrätten kommer fram till, säger han.

Fakta

En av tre ger ut mer vinst än tillåtet

Varje år sammanställer Boverket en rapport om de allmännyttiga bostadsbolagens vinstutdelning.

Haninge Bostäder AB var det enda bostadsbolag i länet som tog ut mer vinst än tillåtet under 2011.

2010 delade sju av de granskade bostadsbolagen ut mer än tillåtet. En tredjedel av företagen.

En av orsakerna till minskningen av otillåtna värdeöverföringar till kommunerna kan vara den nya lagen, enligt rapporten.

Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Källa: Boverket