Fyra vräkningar förra året

Vallentuna kommun har 55 träningslägenheter.
Vallentuna kommun har 55 träningslägenheter.
Fyra vräktes från socialtjänsten träningslägenheter i Vallentuna 2016. Nu jobbar kommunen med bolots för att förebygga vräkningar.
- Det hjälper oss att snabbt få kontakt. Alla öppnar inte brev, säger Miia Kornerud, enhetschef, Vuxenenheten.

Förra året vräktes fyra personer från träningslägenheter i Vallentuna kommun. Vräkningarna berodde på obetalda hyror och att bostäderna missköttes. Två av de vräkta har nu fått mer omfattande stödinsatser. Två står inte längre i kontakt med socialtjänsten. Ytterligare två vräkningsprocesser håller på just nu. Här handlar det också om obetalda hyror och aktivt missbruk.

Ett projekt med en så kallad bolots ska minimera antalet vräkningar från träningslägenheter i Vallentuna kommun. Två bolotsar har under förra året arbetat med uppsökande verksamhet samt stöttat personer i träningslägenheter.

– Det har varit ett fantastiskt projekt och vi ser effekter, säger Miia Kornerud, enhetschef på vuxenenheten, socialtjänsten i Vallentuna.

Bolotsarna ger bland annat kurser i vad det innebär att ha ett eget boende och söker aktivt upp personer som är sena med hyran och riskerar att vräkas. I januari och februari har bolotsarna haft 20 uppsökande uppdrag.

– Det är ett snabbt sätt att få kontakt för att minimera vräkningar. Många öppnar inte brev. Bolotsen kan ringa på dörren eller lägga en lapp i brevlådan, säger Miia Kornerud.

Många öppnar inte brev. Bolotsen kan ringa på dörren eller lägga en lapp i brevlådan.

Träningslägenheterna är lägenheter som ägs eller hyrs av kommunen där hyresgästerna behöver stöd i sitt boende och har fått kontrakt efter bedömning av socialtjänsten. De som bor i lägenheterna är vuxna hemlösa missbrukare och personer med psykiskt funktionsnedsättning. Det kan också handla om barnfamiljer, unga vuxna och äldre hemlösa.

Det har dock saknats ett strategiskt tänk kring bostäderna. I en tjänsteskrivelse från socialtjänsten lyfts behovet av såväl tydligare riktlinjer för förvaltning av lägenheterna samt att ruljansen på lägenheterna inte är tillräckligt hög. Trots att kontraktet i träningslägheten ska ses som en tillfällig lösning tenderar många att bli kvar. Vuxenhenheten på socialtjänsten har har idag hand om 55 träningslägenheter. De flesta ägs av kommunen.

Det har inte heller funnits ett bra system för att kontrollera att hyresgästerna betalar hyran i tid. För ett år sedan hade hyresgästerna hyresskulder till kommunen på närmare en miljon kronor.

För ett år sedan hade hyresgästerna hyresskulder till kommunen på närmare en miljon kronor.

Projektet med bolots påbörjades i höstas och fortsätter under året. I slutet av 2017 ska det utvärderas.