Nu kommer beslut om 44 nya bostäder på Åsen

Radhus och lägenheter planeras på Sparbanksvägen
Här, på Sparbanksvägen, planeras 44 nya bostäder.
Staden planerar att bygga 41 lägenheter och tre radhus på Sparbanksvägen på Hägerstensåsen.
Den 28 mars ska stadsbyggnadsnämnden besluta om bygget blir av.

Nästa torsdag, den 28 mars, väntas stadsbyggnadsnämnden klubba bygget av tre radhus och 41 lägenheter på Sparbanksvägen på Åsen.

Enligt planerna ska bostäderna vara hyresrätter och bestå av ett lamellhus med tre våningar för radhusen och ett punkthus med åtta våningar med 41 lägenheter.

Mindre grönt i området

Bostäderna kommer att göra att en del parkmark försvinner, något som även kritiserats av grannar under planarbetet.

– Det blir alltid kritik när man tar naturmark i anspråk. Vi gör en avvägning mellan det och tillskottet av nya bostäder, säger Pia Ölvebro på stadsbyggnadskontoret.

Hur kommer det sig att det är planerat för radhus i stället för fler lägenheter?

– Vi ser det som positivt med blandade byggnader i området.