1500 nya bostäder – allt blir bostadsrätter

Byggandet vid Storängen kommer att pågå i flera år. På tur står kvarteret i förgrunden.
Byggandet vid Storängen kommer att pågå i flera år. På tur står kvarteret i förgrunden.
Industriområdet Storängen ska göras om till bostäder. Men ingen av de 1500 lägenheter som planeras blir hyresrätter.

I Storängen, söder om Huddinge centrum, är det just nu ganska råddigt. Vägar och trottoarer är uppgrävda och orange skyltar leder gående över provisoriska grusvägar. Så kommer det vara under de närmaste åren när sammanlagt 5000 nya bostäder uppförs i centrum. I kvarteret Brandstegen bygger Veidekke, Ikano och HSB just nu drygt 600 lägenheter ska bli klara i år. Alla blir bostadsrätter.

På den stora industritomten kommer nästa etapp: 1500 bostäder som också blir bostadsrätter.

– Eftersom det är privata fastighetsägare i området har vi inte kunnat styra över upplåtelseformen, säger Maud Enqvist, handläggare på samhällsbyggnadavdelningen.

Marken i kvarteren Fabriken och Förrådet var privat och har köpts av JM, Veidekke, HSB, Skanska, Järntorget samt Svanberg och Sjögren Bygg. Det är bara när kommunen säljer sin egen mark som de kan ställa krav på vilken upplåtelseform bostäderna ska få.

– Om vi anvisar mark kan vi ställa krav på hyresrätter. Men vi kan inte befästa upplåtelseformen i detaljplanen. När man säljer mark kan man villkora köpet.

Det finns visserligen kommunal mark i Storängen. Men den är vikt för att bygga en ny högstadieskola, förskolor och andra kommunala verksamheter.

Storängen ingår i den större utbyggnad av Huddinge centrum som på sikt ska ge 5000 nya bostäder. Frågan är om det alls blir några hyresrätter.

– Ja, det kan absolut bli. Men inte just i de här kvarteren, säger kommunalrådet Malin Danielsson, L.

Har kommunen några planer på att själv köpa in mark så att ni kan villkora byggandet senare?

– Eventuellt, vi är inte riktigt där ännu. Vi äger ju en del mark i Huddinge centrum så att vi skulle kunna styra aktörerna. Jag kan tänka mig att det finns några som också skulle vilja bygga hyresrätter och förvärva mark utifrån det.

Var i så fall?

– Det vågar jag inte svara på. Men det finns fler områden i Storängen. Och det finns förtätningsmöjligheter i centrum och på Fullerstasidan. Och det finns redan ganska många hyresrätter i Huddinge centrum. Och annars har vi ju ungefär 5000 bostäder i produktion i kommunen, av dem 2000 är hyresrätter. Vi har ett politiskt beslut på att vi vill bygga blandat.

Fakta

Kvarteren Fabriken och Förrådet

Är den stora industritomten mellan Förrådsvägen, Sjödalsvägen, Centralvägen och Storängsleden. Där står det i dag 13 industribyggnader som ska rivas och ge plats för nya bostadshus.

De blir antingen 5–7 eller 8–10 våningar höga och får upphöjda gårdar med parkering under.

Ett grönt stråk ska gå genom kvarteren där förskolorna ska ha sina gårdar. Tanken är också att rita in ett nytt torg och en liten park mot Sjödalsvägen och Förrådsvägen i planen.

Sammanlagt blir det 1500 lägenheter, 15 förskoleavdelningar, flera LSS-boenden och lokaler.

De nya bostäderna i kvarteren Fabriken och Förrådet kan stå klara tidigast om fem år.