Nya bostäder 2019 – Botkyrka under länssnittet

521 bostäder beräknas vara inflyttningsklara i Botkyrka. I Salem är siffran 98.
521 bostäder beräknas vara inflyttningsklara i Botkyrka. I Salem är siffran 98.
Stockholms län når inte bostadsmålen för 2019 och Botkyrka är en av de kommuner som bygger minst sett till befolkning, det visar en kartläggning som SVT Stockholm gjort. Salem placerar sig något bättre på listan.

Enligt en sammanställning som SVT Stockholm gjort kommer 16 806 bostäder att stå klara i Stockholms län under 2019. Det är mindre än länsstyrelsens rapport, där prognosen är att 20 000 nya bostäder skulle täcka bostadsbehovet.

SVT har även tittat på hur många nya bostäder som är planerade sett till befolkning i länets kommuner – och det är stor skillnad kommunerna emellan.

I Botkyrka planeras 521 bostäder stå inflyttningsklara 2019. Det motsvarar 5,6 nya bostäder per 1 000 innevånare, vilket placerar Botkyrka under snittet och sexa från botten i länet.

Salem är något bättre. Här beräknas 98 bostäder vara inflyttningsklara vilket innebär 5,8 bostäder per 1 000 innevånare.I topp hamnar Solna, där 1 652 nya bostäder sett till befolkning planeras att stå klara under 2019. I botten placerar sig Danderyd med noll nya bostäder och Vaxholm med 83.