ANNONS

Fler bostäder, butiker och bättre vägar ska byggas i Gustavsberg

SL-buss ny tidtabell Värmdö 2020
En ny detaljplan för Gustavsbergs centrum ska tas fram.
Nya bostäder, butiker, bättre vägar och fler parkeringsplatser ska byggas i Gustavsbergs centrum. I dag gav Majoritet för Värmdö klartecken för att börja detaljplanera området.
ANNONS

Det är så roligt att vi nu äntligen kan börja förverkliga visionen om ett attraktivt centrum med liv och rörelse, butiker, kultur och samlingspunkter. Med fler människor som rör sig i centrum ökar också tryggheten under dygnets alla timmar, säger kommunalrådet Kristina Lång (C).

Kristina Lång (C), kommunalråd Värmdö kommun.

Med fler människor som rör sig i centrum ökar också tryggheten under dygnets alla timmar”, säger kommunalrådet Kristina Lång (C).

”Framtidens behov”

Ett syfte med den nya planen är att anpassa vägarna ”efter dagens och framtidens behov”. Dessutom ska parkeringsplatser skapas för ”centrumverksamhet, idrottsverksamhet och boendeparkering”.

Majoritet för Värmdö har också avsatt pengar i budgeten för 2020-2022 för att kommunstyrelsen ska ”ta fram ett arkitekturprogram som ska vägleda arbetet med detaljplanering, gestaltning och bygglov, för att säkerställa att vi bygger ut våra centrumområden hållbart och långsiktigt.”

Kan vara klar 2022

Under andra halvan av 2020 får Värmdöborna tycka till om planen när den kommer ut på samråd.

Majoritet för Värmdö hoppas att detaljplanen kan antas första kvartalet 2022.