400 bostäder kan byggas på p-däck i Akalla

Här på de två parkeringshusen planeras 400 nya bostäder i Akalla.
Här på de två parkeringshusen planeras 400 nya bostäder i Akalla.
Svenska bostäder får markanvisning att bygga 400 hyresrätter på två tomter som idag består av två trevånings parkeringshus i Akalla.
– Genom det här projektet kan vi bygga fler hundra nya hyresrätter samtidigt som vi omvandlar en trafikled till en stadsgata och bygger bort en otrygg miljö i stadsdelen, säger Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Svenska bostäder föreslås få markanvisning att bygga 400 hyresrätter på två tomter som idag består av två trevånings parkeringshus i Akalla.

P-däcken är tänkta att byggas in i bostadshusen och kan även fortsättningsvis utnyttjas för parkering.  Finlandsgatan ska utvecklas till en stadsgata med en tryggare och tillgängligare stadsmiljö enligt planen och är en del i att utveckla Akalla med ännu fler bostäder.

”En win-win”

– Genom det här projektet kan vi bygga fler hundra nya hyresrätter samtidigt som vi omvandlar en trafikled till en stadsgata och bygger bort en otrygg miljö i stadsdelen. Det är en win-win och ligger helt i linje med vår politik om ett Stockholm som håller samman, säger Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Förbättrar stadsmiljön i Akalla

Exploateringskontoret anser att utbyggnadsförslaget kommer att bidra till en förbättrad stadsmiljö i Akalla och är ett viktigt tillskott för att uppfylla Stockholms bostadsmål som både kan öka trivseln och säkerheten i området.

På nästa möte i exploateringsnämnden den 9 november ska politikerna i nämnden ta beslut om att ge Svenska bostäder markanvisning för att bygga bostäderna.