ANNONS

Staden går vidare med planer på 1 200 bostäder i Örnsberg

Örnsberg tunnelbana
1 200 nya bostäder kan byggas vid Örnsbergs tunnelbanestation.
Hägersten-Liljeholmens stadsdel fortsätter växa. Näst på tur är Örnsberg som om några år kan få 1 000 nya bostäder.
ANNONS

Behovet av fler bostäder i Stockholm är inte mättat på långa vägar. Nu tittar staden på att bygga 700 till 1 200 bostäder i Örnsbergs industriområde. I planen finns även två–tre förskolor och staden ser även behov av en ny skola för 500 elever.

På torsdagskvällen 12 december godkände stadsbyggnadsnämndnen start-PM för projektet, vilket innebär att man kan gå vidare med projektet och ta fram en detaljplan.

Vill koppla ihop Örnsberg och Axelsberg

För att få plats med alla bostäder kring Örnsbergs tunnelbanestation krävs att tunnelbanan däckas över.

”Stadsutvecklingen ska stärka Örnsbergs centrum som målpunkt och utveckla stadskvaliteter i gaturummen i området samt stärka kopplingen mellan Örnsberg, Axelsberg och Mälaren”, enligt stadens utredning inför planarbetet.

”Blandstad” ska byggas

Under 1900-talet användes marken främst till industrier. Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) ska man sträva efter att bevara historiskt intressant bebyggelse och naturmark  som finns i området. Det är också viktigt att området innehåller både bostäder och arbetsplatser.

– Här ska det bli blandstad, så får man den bästa stadsutvecklingen, säger han.

Han säger också att det generellt är brist på arbetsplatser i söderort.

Äldre byggnader kan användas

I ett särskilt uttalande betonar majoriteten att kulturhistoriskt intressant byggnader kan få nytt liv i området.

”Bevarande av äldre bebyggelse och naturmark bidrar till att omforma industriområdet till en attraktiv boende- och livsmiljö. Det bör utredas hur äldre byggnader kan användas för offentligt bruk eller utvecklas till bostäder. En bra blandning mellan bostäder och arbetsplatser ska eftersträvas”.

ANNONS

Om tidsplanen hålls kan en ny detaljplan antas i slutet av 2021.