Bostäder byggs för ungdomar

Stureby Förra onsdagen inleddes bygget av 110 nya lägenheter vid Bastuhagsvägen. Tanken är att bostäderna ska ge unga vuxna möjlighet att få ett eget boende i Stureby.

Hälften av lägenheterna ska därför byggas smått i form av ettor eller tvåor.

De åtta fyravåningshusen ska ha gemensam boulebana och uteplatser.

I slutet av 2014 ska de första fyra husen stå klara för inflyttning. De återstående fyra husen står klara i början av 2015.