Bostäder byggs på bollplan

Efter Rönninge centrum och Söderby park kan ­bostäder i Salems centrum bli nästa stora bygg­projekt i Salem.

På grusplanen nedanför parkeringarna i ­centrum finns planer på att bygga 250 lägen­heter.

– Vi ska ta fram ett prospekt som visar det möjliga området för att på så sätt locka till oss byggföretag som vill göra detta. Kanske blir det också en arkitekttävling, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Men enligt kommunalrådet är det inte säkert att det blir hus på hela bollplanen.

– Hur många huskroppar det blir tänker vi att byggarna ska ta fram förslag på. Sedan är det inte säkert att det blir hus på hela fotbollsplanen. Vi kommer förmodligen att lämna lite yta för park och för att Säbyskolan ska ha ­rekreationsyta och idrottsyta, ­säger ­Lennart Kalderén.

Eventuellt kommer Skyttorpsskolan, där undervisningen nu upphört, med i planerna.

– I så fall bygger vi om skolan till bostäder. Men det är för tidigt att säga.

Enligt Lennart Kalderén är de flesta politiker positiva till idéerna. Tjänstemännen har också pekat ut flera andra områden i centrala Salem där det är möjligt att bygga i framtiden.

– Totalt skulle man kunna rymma 500 nya bostäder i centrum. Vi tycker det känns väldigt bra, ­säger Socialdemokraternas oppositionsråd Arne Närström.

Utöver husplanerna finns tankar på att skapa nya parkeringsplatser i Salems centrum.

– Det mest sannolika är att parkeringsplatserna grävs ner och att det byggs bostäder ovanför. Byggaren får pengar på att sälja bostäder, men ska också bygga parkeringsplatserna, säger Lennart Kalderén.

Det kan även bli fråga om att bredda vägen i centrum. Bland annat så att trafiken inte stoppas upp när bilar ska svänga in på ­parkeringen.

Fakta

Här kan det bli byggen

Fler platser i Salem har ­pekats av tjänstemännen som möjliga att bygga på. Inga politiska beslut finns.

Parkmarken väster om ishallen.

Marken vid Kyrkberget där en klockstapel finns.

Marken vid sidan av församlingshuset.

Marken ovanför centrum mot Storskogsvägen.

Marken mellan Snickarstigen och Säbytorgsvägen.

Marken söder om Timmermansstigen invid cykelvägen.