Nu ska ytterligare 6000 bostäder byggas

Parkeringen i Fisksätra är en av platserna som kan få lämna plats till bostäder.
Parkeringen i Fisksätra är en av platserna som kan få lämna plats till bostäder.

Morötter: T-bana och ny motorvägstunnel.

Statens motkrav: Bygg 20 000 nya bostäder.

Nackas löfte: Inga grönområden ska skövlas men infartsparkeringar ryker.

Blomsterträdgårdar och vattenkonst. Och som om det inte vore nog, en fullstor fotbollsplan byggd ovanpå tre sporthallar.

Och som om inte heller det vore nog: 20 000 nya bostäder. En ny grundskola för 700 barn. Och ett nytt gymnasium, möjligen tillsammans med ett helt nytt universitet.

En ny stadsdel som växer fram i ännu en kinesisk megastad?

Nja, i det här fallet handlar det om Nacka kommuns expansionsplaner fram till 2030.

Då har tunnelbanan börjat rulla in i kommunen, med ändhållplats vid Nacka forum. Och fem år senare kan en ny motorvägstunnel stå klar, mellan Nacka och Hjorthagen i Stockholm.

Två gigantiska infrastrukturprojekt där staten är medfinansiär. Motkravet för att Nacka ska få infrastrukturen är att Nacka bidrar till att lösa bostadsbristen i Storstockholm, för Nackas del handlar det om att bygga 20 000 bostäder.

Av dessa krävs 13 500 lägenheter för att få tunnelbana, bostäder som byggs på västra delarna av Sickla (se fakta- ruta).

Enligt kommunens hemsida pågår det enskilt största av dessa byggprojekt på Kvarnholmen. Där planeras för totalt 2 500 nya bostäder, 3 000 nya arbetsplatser, och en ny grundskola för 700 elever.

Ett av de mer spektakulära projekten i västra Sicklaområdet är kanske inte nya bostäder utan byggprojekt som ska komplettera den framväxande bostadsbebyggelsen, som det på Järlahöjden där en fullstor fotbollsplan planeras ovanpå tre nya sporthallar.

Eller den nya stadspark som planeras mellan Skvaltans väg och Vikdalsvägen, och som på kommunspråk är tänkt att bli centrala Nackas ”nya vardagsrum”, med blomsterträdgård, vattenkonst och kafeer.

För att få det andra megaprojektet, en ny motorvägstunnel (Östlig förbindelse) mellan Nacka och Hjorthagen i Stockholm, kräver staten att Nacka hostar upp ytterligare 6 500 nya bostäder.

– Nu är det en förhandlingsfråga. Vårt bud är 6 500 lägenheter, vilket influensområde det blir (platser som ska bebyggas) är en förhandlingsfråga. Vår inriktning är att fortsätta utveckling av lokala centrum, inte att exploatera grönytor, säger Erik Wiberg, stadsutvecklingsstrateg vid enheten för strategisk stadsutveckling i Nacka kommun.

Nacka hade redan innan staten gav Östlig förbindelse fortsatt grönt ljus beslutat om detaljplaner där 4 500 nya bostäder ska byggas, som i Älta centrum (1 500 nya bostäder), och i Orminge (1 500 bostäder). Likaså är ett samråd på gång för centrala delarna av Saltsjöbaden, där det planeras för 1 500 bostäder.

Till det kommer enligt Erik Wiberg ett antal mindre planområden, som förtätningar av centrumområdena i Älta, Saltsjöbaden, Orminge och Fisksätra.

– Skrapar man ihop alla dem blir det ganska många lägenheter det också, säger Wiberg.

Inga naturområden kommer att behöva tas i anspråk för att klara av att bygga alla dessa 6 500 nya bostäder, enligt Erik Wiberg. Istället blir det förtätade centrumområden, som infarts-parkeringar, som tas i anspråk för att bygga bostäder på.

Exempel är infartsparkeringarna i Orminge centrum och Fisksätra centrum.

I Orminge kan ett parkeringshus komma att byggas som ersättning för de infartsparkeringar som tas i anspråk.

Kommunen har även som mål att under åren fram till 2030 skapa 15 000 nya arbetsplatser, som nya kontor och handelsplatser.

– Dessa kommer i hög grad att placeras i centrumområden, säger Wiberg.