Bostäder byggs på tunnelns tak

Bostadshusen mot Hjulstavägen får stadsmässiga fasader med glasade entréer och lägenheterna får franska balkonger.
Bostadshusen mot Hjulstavägen får stadsmässiga fasader med glasade entréer och lägenheterna får franska balkonger.
Snart är motorvägstunneln färdigbyggd vid Rinkeby. Ovanpå tunneln planeras tolv punkthus i ett nytt område med namnet Rinkebyterrassen.

Tidigast 2014 kan bygget sätta igång.

Motorvägstunneln mellan Rinkeby och Järvafältet är snart färdigbyggd. Nästa steg blir att dra vatten- och avloppsledningar på överbyggnaden. År 2014 får byggbolaget Byggvesta tillgång till marken och kan påbörja bygget av 350 lägenheter på marken ovanpå motorvägstunneln.

Det blir hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter i hus med 6–8 våningar. Ett hus blir dock 16 våningar högt, och byggs invid Järvafältet där Rinkebystråkets förlängning slutar. Där kommer det även att byggas en utsiktsplats.

Från utsiktsplatsen ska en trappa leda ner till en gång- och cykelväg över Järvafältet där avståndet är kortast mellan Rinkeby och Kista. Kvällstid ska man från utsiktsplatsen kunna blicka ut över belysta träd och gångvägar på Järvafältet.

– Syftet är att bygga ihop Rinkeby med Järvafältets grönområde och underlätta kopplingen med Kista, säger Håkan Serdén, handläggare på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Det nya bostadsområdet Rinkebyterrassen blir 250 meter långt fram till parkeringshusen vid tunnelmynningarna där inga bostadshus får byggas av säkerhetsskäl.

Rinkebyterrassen blir ett lyft för stadsdelen där det händer mycket positivt för närvarande, enligt Håkan Serdén.

– Det är tre stora saker som är på gång. Förutom bostadsområdet Rinkebyterrassen görs Rinkebystråket om till en affärsgata och i Rinkeby allés östra del byggs 330 lägenheter.

Mer människor kan förbättra servicen i Rinkeby menar Håkan Serdén.

– De blir underlag för offentlig och kommersiell service såsom skola, tandläkarmottagningar, livsmedelsbutiker och annat. Det är brist på arbetsplatser i Rinkeby men det kan bli ett tillskott av dem i Rinkeby allé.

Fram till den 3 augusti ställs förslaget till detaljplan för Rinkebyterrassen ut på Rinkeby Folkets hus.

Är man intresserad av en lägenhet på Rinkebyterrassen kan man kontakta byggbolaget.

– Den som är intresserad av en hyresrätt kan ställa sig i vår bostadskö och ange önskemål om område. Den som är intresserad av en bostadsrätt kan skicka en intresseanmälan till oss, säger Cecilia Wallin, projektledare på Byggvesta.

Fakta

Vad tycker du om Rinkebyterrassen?

Romio Chainoun, Rinkeby:

”Det är bra och trevligt att se staden utvecklas och att tanken är att Rinkeby ska bli finare. Det är det vi vill i Rinkeby. ”
M Taghi K Borojerdi, Rinkeby:

”Jag tycker inte det blir bra och det ökar inte integrationen. Jag önskar mer satsning på skog och natur.”
Seyhan Yesil, Rinkeby:

”Det låter bra. Blir det mer folk får vi kanske bättre samhällsservice här om försäkringskassa och arbetsförmedling flyttar hit.”
Daniella Alba, Rinkeby:

”Spontant känns det som om det blir trängre med fler hus här i Rinkeby. Men det blir skönt att slippa ljudet från motorvägen.”