2019 – fler bostäder och färre nyanlända

Mitt i tittar i spåkulan inför nyhetsåret 2019
Mitt i tittar i spåkulan inför nyhetsåret 2019
Ökat behov av fungerande cykelvägar. Ökat behov av bostäder. Mark som blir dyrare. Här är några spådomar inför nyhetsåret 2019.

Alliansen sitter kvar vid makten i Nacka. Därmed fortsätter byggandet av nya bostäder.

I takt med att antalet nyanlända blir färre tar Nacka emot färre nyanlända 2019. Kommunen planerar för att sälja en del av de bostäder som köpts in som genomgångsbostäder bland annat för nyanlända.

Fungerande infrastruktur för cyklister blir allt viktigare. Samtidigt ökar bilismen i Nacka. Detta samtidigt som det byggs nya bostäder. Marken blir därmed fortsatt allt mer åtråvärd. Den kommunala skattesatsen – 18,43 kronor – är den sjunde lägsta i landet och hålls oförändrad 2019.