ANNONS

Svårt hitta bostäder för flyktingarna i Salem

Flyktingar bostäder Salem Foto: Mostphotos/Mitt i
I Salem behöver flyktingarna hitta eget efter två år. Men Lennart Kalderén har svårt att se att någon ska bli ställd på gatan.
Efter två år behöver flyktingar som kommit till Salem hitta egen bostad.
Kommunen hjälper till och har efterlyst bostäder i Salem.
Men hittills har det bara kommit in en bostad.
ANNONS

En kartläggning som Dagens Nyheter gjort visar att hur länge nyanlända erbjuds ett boende varierar mellan kommunerna i länet.

Erbjuder mer i Botkyrka

Enligt kartläggningen erbjuder Botkyrka alla nyanlända barnfamiljer ett tillsvidarekontrakt efter en prövotid på åtta månader och ensamhushåll erbjuds ett boendekontrakt på fem år. I 13 andra kommuner ges vissa eller alla grupper möjlighet till viss förlängning efter de första två åren.

Behöver flytta i nio kommuner

I nio kommuner behöver nyanlända flytta ut från sina hem efter två år. Salem är en av de kommunerna.

– De får hjälp av bostadscoacher i kommunen att söka bostad. Det handlar om att man ska prova sina egna vingar precis som alla andra, säger kommunalrådet Lennart Kalderén (M) till Mitt i.

Kan de bli ställda på gatan?

– Det har jag svårt att tro. Det ska inte behöva ske.

Så kommunen tar de under sina vingar oavsett?

– Alltså, vi talar inte i de termerna. Vi fokuserar på att hjälpa dem hitta bostad och hjälp till självhjälp. Men det finns ett trygghetssystem i grunden. Men vi måste tänka på jämvikten i hur vi hanterar våra kommuninnevånare och egna ungdomar som behöver hitta bostad.

Salem efterlyser hyresvärdar

Under våren har kommunen gått ut med en efterlysning där de frågar efter Salembor som vill hyra ut delar av sin bostad eller hela sina bostad. Kontrakt kommer att skrivas direkt mellan den sökande och hyresvärden.

ANNONS

– Men hittills har vi bara fått in en bostad på så sätt, säger Anders Bogefors på Salems kommuns arbetsmarknadsenhet.

Förlänger en månad

Han stöttar flyktingarna som nu bor i tillfälliga bostäder i sökandet.

– I juni har de första som kom varit här i två år. Ingen har blivit ställd på gatan än så länge. Deras kontrakt har blivit förlängda med en månad i taget.

”Jättestort behov”

Han medger att det är lättare sagt än gjort att hitta bostäder.

– Behovet är jättestort eftersom vi kommer att få nya flyktingar så småningom och då behöver de här personerna komma till annat eget boende.

Framgångar

Men han gläds samtidigt åt framgångar.

– Av 16 ensamkommande ungdomar är det bara tre som ännu inte hittat bostad.

Fakta

Så länge får nyanlända stanna i din kommun

Kommunernas policy enligt DN:

BOTKYRKA

Ensamhushåll får tillfälliga kontrakt på fem år, barnfamiljer får tillsvidarekontrakt efter en prövotid på cirka åtta månader.

SALEM

Två år. Vid avbrott i etableringen för till exempel föräldraledighet eller synnerliga skäl kan dessa två år förlängas av nämnd med max ett år.

SÖDERTÄLJE

Sedan bosättningslagen trädde i kraft 2016 har Södertälje kommun fått ett nollavtal varje år från Länsstyrelsen eftersom kommunen tar emot många egenbosatta som viktas högt i en sådan fördelning. Kommunen har enbart tagit emot ett anvisat ärende i början när lagen infördes och den personen har fått bo kvar i sin bostad.

DANDERYD

Ensamhushåll får bo i två år. Familjer har möjlighet att bo som mest fyra år.

EKERÖ

Nyanlända med särskilda skäl – i allmänhet barnfamiljer – kan ansöka om att få bo kvar i bostaden. Det sker genom biståndsansökan hos socialkontoret för sex månader i taget i max två år.

HANINGE

Ingen information.

HUDDINGE

Under tiden som de nyanlända bor i ett genomgångsboende väntar de på ett andrahandskontrakt. Andrahandskontrakt kan övergå till förstahandskontrakt under förutsättning att den bosatte betalar hyran och i övrigt sköter sitt åtagande gällande hyresavtal under två års tid. Ensamstående kan få förlängt boende i tre månader i taget under 3 år.

JÄRFÄLLA

Ingen information.

LIDINGÖ

Två år.

NACKA

Två år.

NORRTÄLJE

Två år.

NYKVARN

Ger alla nyanlända möjlighet att på ett eller annat vis bo kvar efter de första två åren.

NYNÄSHAMN

När den tvååriga etableringsperioden har gått ut sägs alla nyanlända upp från andrahandsavtalet/etableringskontraktet. Om den nyanlände inte har hittat en annan bostad inom etableringsperioden så erbjuds ett korttidskontrakt på ett annat boende som exempelvis kan innebära att man delar gemensamma utrymmen såsom dusch, toalett, kök med andra.

SIGTUNA

Två år.

SOLLENTUNA

Fyra år.

SOLNA

Två år.

STOCKHOLM

Hyreskontrakten är på en månad med möjlighet till månadsvis förlängning, i max fem år.

SUNDBYBERG

Anvisade barnfamiljer och kvotflyktingar erbjuds bostäder under fyra år. För vuxna utan barn prövas om särskilda skäl finns efter två år, för eventuell förlängning under ett år i taget under maximalt ytterligare två år.

 

TÄBY

Två år.

TYRESÖ

Två år, max fyra år.

UPPLANDS-BRO

Erbjuds att bo kvar efter två år men har ingen möjlighet att erbjuda boende på lång sikt och människor uppmanas söka eget boende.

UPPLANDS VÄSBY

Anvisade personer får bo två år i anvisade lägenheter. Därefter görs en prövning för att se om detta skall förlängas, sex månader i taget, i max ytterligare två år.

VALLENTUNA

Två år.

VAXHOLM

Två år. Framöver bedömer kommunen att behov finns att se till barnperspektivet och mildra vissa bestämmelser kring utflytt, exempelvis om utflytt ska ske mitt under terminen.

VÄRMDÖ

Två år. För personer som av olika anledningar har fått göra avbrott i etableringen kan kontraktet förlängas ytterligare ett år.

ÖSTERÅKER

Två år. Det görs alltid en individuell prövning om det framkommer att nyanlända har svårt att lösa sin boendesituation efter två år.

Källa: Dagens Nyheter