Bostäder för 600-800 nyanlända behövs

Bostäder.
Bostäder.
Flera hundra bostäder för nyanlända behövs fixas fram i Sundbyberg de närmsta åren.

– Det är en utmaning, säger Christan Foster, förvaltningschef.

I år ska Sundbyberg enligt Länsstyrelsens prognos ta emot 78 nyanlända med uppehållstillstånd. Det verkligt stora mottagandet i kommunerna väntas ske 2017. Enligt social- och arbetsmarknadsförvaltningens beräkning behövs boende ordnas till 600-800 personer fram till 2019.

– Den stora flyktingströmmen 2015 kommer att öka mottagandet kommande år. Många som kom 2015 får sina uppehållstillstånd 2017. Så vi behöver förbereda oss redan nu, säger Christian Foster, chef på social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Staden har avtal med Förvaltaren om boende för 70 personer. Men flera olika boendelösningar kommer att krävas. Moduler och andra tillfälliga boenden är på agendan.

– Det finns ingen quick fix och inga beslut är fattade. Men det finns en bukett av lösningar som vi behöver titta på, som modulbostäder och korridorboende tillexempel. Sen är det olika boendetyper som passar beroende på om man har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. I år kan vi hantera situationen men det kommer att bli en utmaning de kommande åren, säger Christian Foster.

När det gäller bostäder för ensamkommande håller staden på att starta upp ett såkallat HVB-hem för åtta personer i Rissne. Staden har också gått vidare med en förstudie som medger cirka 50 platser i olika lokaler, så som ett rivningskontrakt och en före detta förskola.

I dagsläget bor nästan samtliga av de över 150 barn och unga som Sundbyberg har ansvar för i andra kommuner.

Christian Foster understryker vikten av att de bor i Sundbyberg för att stärka anknytningen till föreningsliv och näringsliv i kommuner.