Bostäder för nyanlända klara i höst

Kommunen planerar att bygga bostäder för nyanlända på flera små markområden runt om i Nacka. De första bostäderna ska stå klara efter sommaren.
Kommunen planerar att bygga bostäder för nyanlända på flera små markområden runt om i Nacka. De första bostäderna ska stå klara efter sommaren.
De första bostäderna för nyanlända ska vara på plats i Nacka efter sommaren.

Ett avtal tas även fram för privatpersoner som vill hyra ut sina Attefallshus till nyanlända.

Nacka kommun ska ta emot 366 nyanlända personer under 2016, personer som nyligen fått uppehållstillstånd.

Det skrev Mitt i under tisdagen.

Kommunen räknar med att bygga bostäder för nyanlända på mark som i dag inte är bebyggd. Det handlar om riktiga bostadshus där det ska gå snabbare att ta fram detaljplanen.

– Det handlar om små områden som vi försöker sprida ut i alla kommundelar. Vi söker ännu mer kommunal mark, säger Jan-Eric Jansson, (KD), kommunalråd och ordförande i arbets- och företagsnämnden.

Han räknar med att de första bostäderna ska stå klara efter sommaren.

Nacka kommun håller även på att ta fram ett avtal för privatpersoner som vill hyra ut sina Attefallshus till nyanlända. Jansson räknar med att kunna presentera villkoren i ett sådant avtal inom ”den närmaste tiden”.

Regeringen har i en förordning angivit hur många nyanlända respektive kommun ska ta emot, för Nackas del 366 personer. Jansson är kritisk till att regeringen inte tar hänsyn till kommunernas bostadssituation.

Klarar ni det här?

– Vi ska göra det, men jag inser förstås att vi måste göra en mycket snabbare process än tidigare. Det här sättet att arbeta är oprövat i kommunen och kommer att kräva mycket av kommunens organisation, säger Jansson.

Staten går in med 125 000 kronor per nyanländ upp till 65 år, och med 78 200 kronor för nyanlända över 65 år Till det kommer ytterligare 9,8 miljarder kronor som staten avsätter till mottagandet av nyanlända.

– Det är enorma tillskott, säger Natalie Sial, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Läs även här.