600 bostäder vid Hagalunds t-bana

Så här ska det nya området se ut, enligt Veidekke.
Så här ska det nya området se ut, enligt Veidekke.
Så här ska det nya området se ut, enligt Veidekke.
Så här ska det nya området se ut, enligt Veidekke.
Så här ska det nya området se ut, enligt Veidekke.
Så här ska det nya området se ut, enligt Veidekke.
Så här ska det nya området se ut, enligt Veidekke.
Så här ska det nya området se ut, enligt Veidekke.
En ny stadsdel med 600 nya bostäder vid Solnavägen ska byggas i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen i Hagalund. Inflyttning beräknas kunna ske år 2024.

Den 19:e februari kommer kommunstyrelsen i Solna med all sannolikhet fatta beslut om en principöverenskommelse och markanvisning till byggbolaget Veidekke.

I anslutning till nya t-banestationen

I planerna ingår ett kontorshus och tre nya bostadskvarter med 600 lägenheter och med butiker i bottenvåningarna. Stadsdelen kommer att ligga i anslutning till den kommande tunnelbanestationen i Hagalund på den nya gula linjen.

– Vi tar härmed ytterligare ett steg mot att förverkliga visionen om att göra Solnavägen till en levande stadsgata. De nya stadskvarteren får en central placering med attraktivt läge för både boende och företag, i direkt anslutning till nya tunnelbanebanestationen i Hagalund, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna, i ett pressmeddelande.

I ett av de nya bostadskvarteren kommer en tunnelbaneuppgång från den nya stationen att byggas in.

Det är positivt att kunna genomföra affären.

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande

Norska bolaget Veidekke planerar att även förlägga sitt nya Sverigekontor på platsen.

Totalt handlar det om 52 000 kvadratmeter bostäder i orådet. 15 procent kommer att vara större lägenheter och det kommer även ingå LSS-boende, 14 sociala lägenheter och en förskola.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder, som kommer att erläggas etappvis i samband med bygglov. Veidekke ska bidra med cirka 100 miljoner kronor till Solna stads medfinansiering av utbyggnaden av tunnelbanestationen i Hagalund.

– Det är positivt att kunna genomföra affären, som bidrar till att finansiera stadens åtagande om medfinansiering i utbyggnaden av Hagalundsstationen på den gula tunnelbanelinjen. Vi har därmed finansierat 100 miljoner kronor av stadens åtagande om totalt 650 miljoner kronor, säger Pehr Granfalk.

Utbyggnaden ska påbörjas under 2020 och de första bostäderna bedöms vara färdigställda 2024, samtidigt som den nya gula tunnelbanelinjen och den nya tunnelbanestationen Hagalund öppnar.