Beslut om bostäder vid Järvafältet skjuts upp igen

Visionsbild för det nya bostadsområdet Husby södra.
Visionsbild för det nya bostadsområdet Husby södra.
Beslutet om de 700 lägenheterna som planeras byggas intill Järvafältet skjuts upp för andra gången. Oppositionen kallar den nya bordläggningen för olycklig.

Husby ska växa med 2 000 nya bostäder, precis intill Järvafältet. I den första etappen ingår 700 lägenheter och en ny väg som ska knyta samman Kista och Akalla.

Bygget innebär bland annat att en förskola i området måste rivas.

Beslut dröjer

Ärendet togs upp i exploateringsnämnden i början februari. Ärendet bordlades då och ett beslut väntades komma i torsdags. Men inte heller den här gången gick det som tjänstemännen hade tänk. Den blågörna majoriteten bordlade ärendet ännu en gång. Johan Nilsson (M), ordförande i Exploateringsnämnden lämnar samma kommentar nu, som då.

– Vi behöver titta närmare på ärendet innan vi kan gå vidare, och då främst få klarlagt hur skogsområdet berörs, säger han.

”Olyckligt”

Oppositionsborgarråd Emilia Bjuggren (S) ställer sig kritisk till att beslutet skjuts upp ännu en en gång.

– Vi i Socialdemokraterna tycker att det är olyckligt att det här beslutet skjuts upp igen. Vi behöver bygga lägenheter i Stockholm för att råda bot på bostadskrisen. Det är också tråkigt att majoriteten inte kan ge något tydligt besked om varför det här beslutet skjuts upp, säger hon.

I projektet ingår även en ny grundskola för 900 elever i årskurserna F-9, en förskola med 6-8 avdelningar och en idrottshall.