Bostäder kan köpas in för asylsökande

Bostadsbyggandet räcker inte till för att Haninge ska klara det nya kravet på flyktingbostäder.

Nu föreslår de rödgröna att kommunen ska köpa bostadsrätter för att nå målet.

I april tecknade Haninge ett nytt avtal med Migrationsverket om att omgående börja ta emot och ordna bostad åt 98 vuxna nyanlända flyktingar årligen.

Men kommunen har inte på egen hand fått fram någon bostad åt vuxna flyktingar på hela 2000-talet. Såväl 2013 som 2014 skulle man till exempel ordna bostad åt 7–20 personer, men misslyckades.

Moderaterna har hävdat att det var oseriöst att teckna avtalet eftersom kommunen dels saknar en strategi, dels inte varit i närheten av att leva upp till de tidigare bostadsavtalen med Migrationsverket. Däremot har knappt 800 flyktingar på egen hand ordnat boende i kommunen de senaste två åren.

Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) har dock varit bestämd med att Haninge även ska klara av att leva upp till det nya bostadsavtalet.

Han har lyft lägenhetsmålet om 600 nya lägenheter årligen som viktigt för att nå målet. Det skulle öka benägenheten bland Haningeborna att flytta inom kommunen och frigöra lägenheter, menar han.

Men nu räcker inte bostadsbyggandet för att nå Migrationsverkets bostadskrav.

Den politiska ledningen avsätter därför under 2016–2018 investeringsmedel för inköp av bostadsrätter åt flyktingar. I juni ska budgeten, där förslaget för 2016 är med, klubbas.

Man börjar med att avsätta 10 miljoner kronor under nästa år. För 2017 och 2018 kan ramen justeras uppåt eller nedåt. Kommunen vet ännu inte hur många bostäder man tror sig kunna förvärva, eller vilken lägenhetsstorlek man är ute efter.

– Men vi har svårt att leva upp till avtalet i dag och nu ges förutsättningar för att klara av det, säger Petri Salonen.

Oppositionsrådet Martina Mossberg (M) är kritisk till den rödgröna linjen.

– Vi ville ta fram en plan för ökat mottagande innan kommunen börjar ta emot fyra gånger fler flyktingar per år. De rödgröna lyssnade inte på oss, och nu blir det dyra nödlösningar för våra skattebetalare, säger hon.

Fakta

Bygger färre bostäder än Tyresö

De senaste åren har bostadsbyggandet ökat i Haninge, men från rekordlåga nivåer.

Haninge ligger på den nedre halvan i SCB:s kartläggning av bostadsbyggandet i förhållande till storlek på kommunen.

Grannkommunen Tyresö, med cirka 45 000 invånare, byggde 435 bostäder under 2014, medan Haninge med drygt 82 000 invånare slutade på 259 bostäder.