2 200 nya bostäder – en etapp till klubbad i Barkarbystaden

Här byggs det inom de närmaste åren.
Här byggs det inom de närmaste åren.
2 200 nya bostäder, tre nya förskolor, flera parker och inte minst en tunnelbanestation.
I veckan klubbades sista etappen av Barkabystaden.
2032 ska allt vara klart.

I måndags träffades Järfällas kommunpolitiker för sista gången innan sommaren. På dagordningen fanns den fjärde etappen av Barkarbystaden, där det totalt ska byggas 14 000 bostäder.

Planen för denna fjärde etapp gör det möjligt att bygga 2 200 bostäder, tre förskolor, någon form av vårdinrättning, centrumverksamheter, kontor, torg och parker. Dessutom kan det bli någon form av kultur- eller fritidsverksamhet. Liksom en tunnelbanestation med två uppgångar.

Skolor och förskolor

Herrestaskolan, med elever från förskoleklass till årskurs 5, ligger bara 400 meter från området. Inom den tredje etappen av Barkarbystaden pågår förberedelserna för att bygga Ålstaskolan, som kommer att ligga 600 meter från området och ha elever från förskoleklass till årskurs 9, särskola och förskola. Fler grundskolor och förskolor planeras inom kommande etapper av Barkarbystaden.

Här är kommunens 3D-skiss över hur området kan komma att se ut.

Detaljplanen för etapp fyra väntas vinna laga kraft på tisdag.