Bostäder köps till flyktingar

RÄTTELSE I förra veckans Lokaltidningen Mitt i stod det i rubriken på sidan 8 att bostäder kan köpas in för asylsökande.

Det är inte asylsökande utan vuxna nyanlända flyktingar, som fått asyl sedan tidigare, som bostadsrätterna kan köpas in till.