Bostäder närmare flyget blir möjligt

Nya regler om utomhusbuller möjliggör bostadsbygge av små lägenheter närmare Bromma flygplats.

För att underlätta för bostadsbyggande har regeringen beslutat att ändra regelverket för utomhusbuller.

Från den 1 juni höjs gränsen för utomhusbuller vid små lägenheter från dagens 55 decibel A (dBA) till 60 dBA. Det gör det möjligt att bygga ännu närmare Bromma flygplats än vad som är möjligt idag.

Samtidigt som regeringen ändrade bullerreglerna skärptes gränserna för buller från flygtrafik.

Från den 1 juni bör buller från flygplatser inte överskrida 55 dbA och maximal ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad sätts till 70 dBA.

De nya reglerna gäller dock inte för Bromma flygplats som får kvar samma bullergränser som idag.

Avtalet med Stockholm stad säger att antalet start- och landningar får uppgå till max 80 000 per år och max 20 000 av dem får nå maxbullernivån som på Bromma flygplats är satt till 86-89 dBA.

– De nya reglerna innebär att man kommer att kunna bygga närmare flygplatsen men gör ingen skillnad för buller från flygtrafiken, säger Ulrika Fager, kommunikationschef på Bromma Stockholm Airport.

När Socialdepartementet lade fram förslaget om att ändra riktlinjerna för buller vid små lägenheter möttes det av kritik, särskilt med tanke på Bromma flygplats.

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) ansåg att det var svårmotiverat från hälsosynpunkt.

Brommabo vann stor travvinst

Bromma En Brommabo vann i onsdags 204 586 kronor på V86. Personen hade enligt ATG satsat 480 kronor på kupongen och prickade in sju rätt. Kupongen innehöll förutom två rader med sju rätt även 38 rader med sex rätt.

De nya reglerna innebär att man kan bygga närmare flygplatsen.

Äppelvikens elever fick träffa gustav fridolin

Bromma I förra veckan fick tre elever från Äppelviksskolans årskurs 7 träffa utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) under en presskonferens på Rosenbad.

Utbildningsministern bjöd in ett antal skolor i Stockholmsområdet som arbetat aktivt med sina skoltidningar.

Äppelviksskolans tidning Milo har flera gånger vunnit lilla journalistpriset och efter presskonferensen fick eleverna möjlighet att intervjua ministern.