Saknas: 800 bostäder för nyanlända flyktingar

Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör i Stockholm, tror att det kommer lyckas skaka fram 800 platser för nyanlända innan årsskiftet även om det blir tajt med tid.
Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör i Stockholm, tror att det kommer lyckas skaka fram 800 platser för nyanlända innan årsskiftet även om det blir tajt med tid.
Stockholms stad har en månad på sig att hitta 800 platser för nyanlända flyktingar. Flera av dem riskerar att hamna i sovsalar som en akutlösning.
– Det är en dag för dag-jakt att hitta bostäder och det kommer bli tajt att hinnan innan årsskiftet, säger Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör i Stockholms stad.

I år anvisades 2 810 nyanlända personer till Stockholm. Av dem har hittills bara 1 200 fått ett boende i huvudstaden. Utöver det ska man ha säkrat boenden för 800 personer till, enligt Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör i Stockholms stad. Men exakt i vilken boendefrom de kommer att hamna i kan han inte säga.

– Det beror på vilka bostadsbehov de som kommer har, om det är familjer eller om det är ensamstående.

Trots 2000 säkrade platser saknar staden ändå minst 800 plaster till nyanlända som ska skakas fram inom en månad.

– Det är en dag för dag-jakt att hitta bostäder. Det pågår bland annat upphandlingar med hotell och vandrarhem, som kan lossna redan imorgon och då har vi flera platser.

Förutom hotell och vandrarhem som bostadslösningar hoppas kommunen på att privatpersoner ska hyra ut bostäder till nyanlända, som Mitt i tidigare har berättat om. Staden ska också använda sig av de HVB-hem som planeras att läggas ner.

Utöver det ser man över att använda Migrationsverkets lokaler som de inte längre behöver.

Liberalerna i Stockholm stad gick igår ut med ett pressmeddelande där de bland annat föreslog Attefallshus och höjd ersättning till privatpersoner som hyr ut sin bostad, som två sätt att lösa bostadskrisen för nyanlända.

– Attefallshus kan bli en lösning, men det behövs mark och det är inte en särskilt snabb lösning. Det är inte aktuellt i dagsläget att höja ersättningen för privatpersoner som hyr ut sin bostad, säger Fredrik Jurdell.

Många av de nyanlända som är på väg till Stockholm har redan levt i Sverige i ett till två år under ordnade boendeförhållande, men riskerar nu att hamna i sovsalar i Stockholm.

– En del kan hamna i sovsalar som en akutlösning. Det ser vi som vår sista utväg.

Stockholm är inte enda kommunen som har svårigheter att nå målen. Totalt i Sverige sitter 70 000 personer på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntat på att anvisas till en kommun. Verket skulle under året anvisa 18 000 personer till landets kommuner. Men har hittills bara lyckats anvisa 12 000. Innan året är slut ska 6 000 personer anvisas till landets kommuner.

– Vi har full förståelse för att många kommuner har en jätteutmaning. Men vi har också krav på oss att anvisa, säger Magnus Rodin, tillförordnad religionschef för Stockholm på Migrationsverket.

– Lyckas inte kommunerna ta emot de personer som anvisats är det en fråga mellan dem och staten.

Fredrik Jurdell tror att det blir tajt att hinna ordna bostäder åt 800 personer innan årsskiftet.

– Skulle vi inte hinna så hoppas vi kunna berätta för staten att vi bara behöver några extra dagar eller någon vecka på oss att hitta de platserna som vi saknar.

Nästa år ska Stockholms kommun ordna bostäder till 3 460 nyanlända flyktingar.