Bostäder och krogar kan ge riddarholmen liv

Riddarholmen Södermalm blir allt trängre men på Riddarholmen finns det plats. Så skriver en man i ett medborgarförslag, där han föreslår att man ska flytta ut de statliga verken som finns där till förorten och bygga bostäder, barer, blommarknad och hotell på ön.

Förvaltningen har skickat förslaget till stadsbyggnadskontoret, men poängterar att Riddarholmen ägs av Statens Fastighetsverk.