ANNONS

800 nya bostäder planeras i Bredäng

Hus på Bredängsvägen som planeras att rivas för att ge plats för bostäder (fastighet Vita Liljan 3) Kindwalls verkstäder ligger här
Kindwalls verkstäder, på Bredängsvägen, hyr in sig i ett av de hus som kan rivas.
Hus på Vita Liljans väg 20, som enligt planerna ska rivas för att bli plats för bostäder (fastighet Vita Liljan 4)
Intercoffe hör till hyresgästerna på Vita Liljans väg 20.
Bredäng kan få 700–800 nya bostäder längs Bredängsvägen och Vita Liljans väg.
Det är Magnolia Bostad som planerar att bygga på ett 19 000 kvadratmeter stort område.
ANNONS

Det planerade bygget innebär ett stort tillskott av bostäder i Bredäng. Framför allt tänker man sig hyresrätter, men de kan komma att mixas med bostadsrätter. Men byggstarten av de upp till 800 bostäderna ligger långt fram i tiden.

– Vi har just inlett ett arbete tillsammans med kommunen, med att ändra detaljplanen så att vi får rätt att bygga bostäder. Först när det är klart kan vi gå vidare, säger Erik Rune, vd för Magnolia Bostad.

Det finns redan tre hus där Magnolia Bostad vill bygga: byggnaden där Kindwalls verkstäder hyr in sig (på Bredängsvägen mellan centrum och Ålgrytevägen), byggnaden där bland annat Intercoffe ligger (på Vita Liljans väg 20) och byggnaden där Bofolder bokbinderi huserar (på Auroragränd 1, helt nära Bredängsvägen). De husen ägs av Castella Fastigheter, som har tomträtterna till den kommunalt ägda marken.

I onsdags skrev Magnolia AB på ett avtal med Castella fastigheter, om att köpa husen och förvärva tomträtterna. Affären är villkorad: Den blir av bara om en den nya detaljplan som Magnolia Bostad och kommunen börjat arbeta med vinner laga kraft.

– Jag tänker mig att vi äger byggnaderna om ett par år. Då kan de börja rivas, efter hand, säger Erik Rune.

Magnolia AB planerar att få tillträde till alla byggnader under perioden 2018–2022, beroende på hur hyreskontrakten löper för de verksamheter som finns där nu.

– Hur bostäderna ska se ut är för tidigt att säga, men det blir flerfamiljshus, säger Erik Rune.