350 nya bostäder planeras i Solna Business Park

Äldre visionsbilder över stadsdelen Solna Business park
Äldre visionsbilder över stadsdelen Solna Business park. Bilder på det nya projektet väntas komma framöver.
Solna Business Park ska bli mer levande. Nu har byggnadsnämnden fått i uppgift att ta fram en detaljplan för området där 350 nya bostäder planeras.

Det är i den sydöstra delen av Solna Business park som befintlig bebyggelse ska ersättas av ungefär 350 bostäder.

Projektet är ett samarbete mellan Fabege fastigheter och Solna stad.

– Det tänkta projektet kommer ge Solna Business Park nytt innehåll, men också en mycket bättre anknytning visuellt till både Gränsgatan och Frösundaleden, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden, enligt ett pressmeddelande.

Ska ge plats åt förskola

Enligt planen ska bottenvåningarna inrymma handel, restauranger och annan service.

Planerna omfattar cirka 35 000 kvadratmeter bostäder och cirka 140 000 kvadratmeter övriga lokaler.

Inom projektet ska dessutom en förskola med sex avdelningar få plats samt tio stycken LSS-lägenheter, sociala lägenheter eller motsvarande.

– Detta är en långsiktig vision och vi tror verkligen på Solna Business park, säger Monika Mundt-Petersen, affärsutvecklare på Fabege och ansvarig för Solna business park.

Detaljplan tas fram

Nu ska en detaljplan tas fram av byggnadsnämnden.

Planerna är alltså fortfarande i ett mycket tidigt skede, men Fabege hoppas kunna påbörja byggarbetet år 2021.

– Förhoppningen är att kunna påbörja bygget efter att detaljplanen är klar, det skulle kunna innebära att bygget står klart redan 2022 om allt går smidigt, säger Monika Mundt-Petersen.

Nya Solna Business Park.

En äldre visionsbild över Solna Business park. Illustration: Tomorrow AB