Min lokala hjälte

Bostäder planeras i Abrahamsberg

ABRAHAMSBERG Exploateringsnämnden fattar på torsdag beslut om att anvisa mark till 40 nya lägenheter i Abrahamsberg. Området som föreslås bebyggas ligger strax norr om Abrahamsberg och sträcker sig från Hemslöjdsvägen till Lillsjöparken.

I dag ligger parkeringsplatser, en gångväg och en nätstation i detta område. En del av de parkeringsplatser som försvinner ska kompenseras med parkeringsgarage under de nya bostadshusen.