Bostäder planeras i gröna Kulla Karby

Drygt 100 villor ska byggas i grönområdet Kulla Karby.

I förra veckan presenterades förslaget som väckt debatt. Det går nämligen stick i stäv med den nya översiktsplanen.

Värmdö kommun vill tillåta bebyggelse på Wallenbergsfärens mark i Kulla Karby. Enligt ett nytt förslag till detaljplan ska stora delar av skogen, som ingår i en av Stockholmsområdets tio gröna kilar, nu ge plats åt drygt 100 villor och en förskola.

Förslaget är kontroversiellt eftersom det strider mot den nuvarande översiktplanen som säger att man ska lämna de stora oexploaterade grönområdena i fred.

Kritikerna anser också att exploateringen inte kommer att stanna vid 100 villor, vilket också bekräftas i den nya detaljplanen där möjligheten att även bygga flerbostadshus nämns.

– Det är konstigt att säga en sak och göra en annan. Skogen är viktig för friluftslivet och en exploatering ger garanterat ökad bilism. Det finns redan en stor potential att bygga ut tätorterna, säger Pella Larsdotter Thiel, ordförande i Naturskyddsföreningen Värmdö.

Miljöpartiet i Värmdö som ingår i den styrande Värmdökoalitionen var länge emot exploateringen av Kulla Karby, men uppger att man övertygats av flera goda miljöargument.

Till exempel gör exploateringen att hela Skälsmaraområdet får kommunalt vatten och avlopp tidigare. Ytterligare en fördel som MP ser är att det nya planförslaget inkluderar en gång- och cykelbana till Fågelvik och Brunn. Även husens ekologiska profil framhävs, liksom de goda möjligheterna att ta sig in till Stockholm med buss.

Men Pella Larsdotter Thiel är fortsatt skeptisk.

– En befolkningsökning innebär ett ökat behov av grönområden, och Kulla Karby är ett område av regional betydelse för sina höga rekreations- och upplevelsevärden.

Fakta

Området som ska exploateras