250 bostäder och förskola på gång på Solnavägen

Så här kan de nya husen se ut.
Så här kan de nya husen se ut.
250 bostäder, butiker och förskola – det är planerna för en snutt av Solnavägen.

Omvandlingen av Solnavägen från trist trafikled till urban gata fortsätter.

250 nya bostäder planeras precis norr om Karolinska institutets område. Husen får butiker i bottenplan, även en förskola med fyra-sex avdelningar flyttar in. Arkitektoniskt föreslås franska, välvda fönster mot Solnavägen och hus i olika höjder och färger.

Förslaget går nu ut på granskning, där Solnabor kan inkomma med synpunkter.

Sedan tidigare är Naturskyddsföreningen kritisk till placeringen av en förskola på platsen, som man menar är luftförorenad, och har krävt en djupare undersökning.