ANNONS

270 nya bostäder planeras i Svedmyra

De blåmarkerade husen visar den nya bebyggelse som planeras.
De blåmarkerade husen visar den nya bebyggelse som planeras.
Förtätningen av Svedmyra fortsätter.
Stockholmshem vill bygga 270 hyreslägenheter och centrumlokaler vid Svedmyraplan.
ANNONS

*Tre nya flervåningshus med fem-sex våningar, plus en ny handelslokal, på torget intill Svedmyraplan.

*Ett helt nytt bostadskvarter på butiken Beas parkering.

*Och två nya punkthus med sju-åtta månader i slänten strax intill samma parkering.

Totalt handlar det om 270 nya hyreslägenheter plus nya centrumlokaler som Stockholmshem vill bygga i centrala Svedmyra.

Hus kan byggas ovanpå Bea

I förslaget står också att det kan bli aktuellt att bygga ett hus ovanpå Bea-butiken.

Butiksparkeringen föreslås hamna under mark.

Förslaget kommer inom kort att tas upp både i exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.