Stöd till fler bostäder sågas – Upplands-Bro fick 26 miljoner

Stöd till ökat bostadsbyggande får skarp kritik.
Stockholm fick nästan en halv miljard i bidrag för att bygga fler bostäder. Upplands-Bro nästan 27 miljoner.
byggkran
Stockholm fick nästan en halv miljard i bidrag för att bygga fler bostäder. Upplands-Bro nästan 27 miljoner.
Regeringen gav flera miljarder i bidrag för att öka bostadsbyggandet – framförallt i kommuner som tog emot nyanlända. Men så blev det inte. Vad de 26,8 miljoner som Upplands-Bro fick gick till i slutändan vet man inte.
– Pengarna har setts som ett generellt stöd till kommunkassan, säger Vanessa Liu, Riksrevisionens projektledare för granskningen.

Mellan åren 2016 och 2018 betalade staten ut 1,4 till 1,8 miljarder årligen till landets kommuner för att de skulle öka sitt bostadsbyggande – en del var särskilt avsatt för byggandet skulle öka i kommuner som tog emot nyanlända. Under 2018 fick alla kommuner i Stockholms län, förutom Danderyd som inte sökte, ta emot bidraget.

Ingen koll vad pengarna gått till

Men man ställde inga krav på att pengarna skulle användas till bostadsbyggande. Då kommunerna inte hade någon skyldighet att rapportera tillbaka har man inte haft någon koll på vad pengarna faktiskt gick till.

– Pengarna har setts som ett generellt stöd till kommunkassan. Det handlar om ganska mycket pengar under tre år och när det handlar om ett så viktigt samhällsområde som bostadsplanering är det viktigt att pengarna används så effektivt som möjligt, säger Vanessa Vanessa Liu, projektledare för Riksrevisionens granskning av stödet.

Stora summor till länets kommner

Och det är sannerligen inga småpengar. Stockholms kommun har under en treårsperiod fått ta emot 490 miljoner kronor. Samtidigt anger de att 20 021 bostäder fått startbesked.

Upplands-Bro fick inte riktigt så mycket, men 26,8 miljoner kronor under tre år är ändå en slant. Under perioden fick tusentals bostäder startbesked i kommunen.

–  Bostäder hade sannolikt fått startbesked ändå, och det har inte stödet påverkat, säger Vanessa Liu. 


Stockholm fick nästan halv miljard

I tabellen anger hur mycket pengar varje kommun fick mellan 2016 och 2018 och hur många bostäder som fått startbesked. Alla kommuner fick inte utbetalat stöd varje år. Danderyd har inte fått stöd något år.

Källa: Boverket


Bidraget sågas

Riksrevisionen sågar mer eller mindre statens bidrag. Det går helt enkelt inte att säga att stödet ledde till ett ökat bostadsbyggande.

– Regeringen riggade förslaget så att kommunerna inte visste hur mycket pengar de skulle få i förväg. Det gjorde det svårt för kommunerna att planera och budgetera, säger Vanessa Liu.

 Det var ett stressat läge och man vill få stödet fort på plats

Vanessa Liu, projektledare för Riksrevisionens granskning.

Varför blev det så här? Regeringen hade inte gjort några ordentliga analyser innan stödet gick iväg. Det kan ha berott på att det vid tiden var ett stressat läge, med tanke på det stora antalet flyktingar som kom till Sverige hösten 2015.

– Man kan tänka sig att det var så. Det var ett stressat läge och man vill få stödet fort på plats. Men man hade kunnat justera stödet om man hade upptäckt bristerna, men det kunde man inte eftersom kommunerna inte behövde rapportera tillbaka.

Men staten har väl betalat ut stöd till kommuner tidigare, hade man inte kunnat planerat bättre?

– Ja, det har betalats ut bostadsbidrag i flera olika former genom åren, man borde haft med sig mer i bagaget helt enkelt.

Skulle ni säga att pengar har slösats bort?

– Vi uttrycker oss inte så krasst. Men vi säger att stödet hade ett tydligt syfte men med den utformningen stödet hade så hade det små förutsättningar för att det skulle uppnås.