Nya bostäder stoppas helt på Jungfrugatan

Så här såg förslaget ut i stadens handlingar när man ville bygga nya hus på gården.
Så här såg förslaget ut i stadens handlingar när man ville bygga nya hus på gården.
16 bostäder skulle byggas på tak och gård på Jungfrugatan – nu stoppas alla bostäder i det kontroversiella bostadsprojektet.
Kvar i detaljplanen finns nu bara ett litet förråd.

Mitt i Östermalm har flera gånger berättat om projektet där fastighetsägaren först ville bygga till 16 bostäder i tre nya våningar på taket av Jungfrugatan 23. Men påbyggnaden ansågs göra kvarteret alldeles för mörkt och planerna arbetades om.

Förslaget ändrades då så att huset istället bara skulle byggas på med en våning, men fastighetsägaren ville fortfarande få till 16 bostäder genom att bygga två nya huskroppar inne på kvarterets gård. Flera grannar skulle alltså få två större hus precis intill sig istället för att ha kvar gården som den är i dag.

Planerna mötte stort motstånd från flera grannar eftersom de var rädda att de nya husen skulle förstöra deras lägenheter. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden gillade inte heller förslaget och bad förra våren tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret att göra om planerna.

Bostäder stoppas helt

Och när planerna nu skickas ut på en ny granskningsrunda har alla planer på nybyggda bostäder stoppats.

– Detaljplaneförslaget bekräftar endast befintliga verksamheter i kvarteret samt möjliggör för ett förråd på gården till de befintliga bostäderna, inga tillkommande bostäder föreslås, skriver stadsbyggnadskontorets handläggare Mattias Olsson i ett mejl till Mitt i.

Tyck till nu

Den enda ändringen som staden tycker är värd att gå vidare med är alltså ett gårdsförråd på 25 kvadrat.

Nya planen ställs ut på granskning fram till 4 april. Fram till dess går det att komma med synpunkter på förslaget.

Fakta

Därför stoppade politikerna planerna

Så här motiverade politikerna förra våren varför planerna behövde jobbas om:

”Vi är generellt sett positiva till förtätning av staden. I det stora perspektivet ger det samhällsvinster i form av fler bostäder i innerstaden, kortare avstånd, lägre klimatpåverkan och tidsvinster som underlättar livspusslet. Men som politiker har vi också ett ansvar för att förtätningen samtidigt planeras och genomförs på klokast möjliga sätt. Tyvärr kan vi konstatera att det förslag som stadsbyggnadsnämnden nu fått på bordet långt ifrån uppfyller kraven på en sund förtätning i innerstaden. Debatten kring ämnet handlar oftast om höjder och stadens siluett, men lika viktigt är att lyfta kvartersstrukturens värden.”

 

Källa: Stadsbyggnadskontoret/Stadsbyggnadsnämnden