100 bostäder i Ulvsunda – börjar byggas 2019

Det här är ett exempel på hur ett Stockholmshus kan se ut.
Det här är ett exempel på hur ett Stockholmshus kan se ut.
Nu börjas planarbetet av de 100 nya lägenheterna på Spångavägen.

Nu har stadsbyggnadsnämnden beslutat om att planarbetet kan påbörjas för 100 nya lägenheter i flerbostadshus längs med Spångavägen i Bromma.

Samtliga lägenheter ska byggs i så kallade Stockholmshus, med billigare hyror än vad som är gängse i nyproduktion.

– Det är en bra plats för bostadsbebyggelse, vi kommer kunna bygga hyreshus med ambitionen att de ska ha 25 procent lägre hyra än andra liknande hus med samma kvadratmeter , säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsråd.

Syftet med planarbetet är även att ge Spångavägen en tydligare inramning och karaktär av en stadsgata och tydliggöra gatans betydelse som ett viktigt samband mellan Brommaplan och Spånga.

Första spadtaget väntas tas under 2019 och bostäderna kan då vara färdigbyggda år 2021.