bostäder uppe på Daglivs tak

KUNGSHOLMEN Fastigheten Grinden 21 på S:t Eriksgatan, Daglivs ingång, får 16 nya lägenheter på taket. Det beslutade stadsbyggnadsnämnden i förra veckan.

Bygget har varit tilltänkt ända sedan 2009, men en felaktig bullerutredning har försenat projektet.

Grannar har varit kritiska till bygget främst på grund av att solstudier visat att de kommer att mista en timme sol varje dag.