Bostadsbrist i hela länet – så här illa är det i Upplands-Bro

Ny rapport från Boverket visar på att det råder bostadsbrist i hela Stockholms län – så även i Upplands-Bro.
Upplands-Bro kommun ger dystra svar när Boverket vill veta hur det står till med bostadssituationen.
Det råder bostadsbrist i Upplands-Bro, och samtliga av länets 26 kommuner just nu – och bättre ser det inte ut att bli. När kommunen i Upplands-Bro ska bedöma läget tre år framåt i tiden ser man ingen ljusning, ett fortsatt underskott av bostäder kommer att råda. Detta visar Boverkets nya rapport om läget på den svenska bostadsmarknaden.

I veckan publicerade Boverket sin årliga rapport om läget på den svenska bostadsmarknaden just nu. Rapporten grundar sig på enkätsvar från landets samtliga kommuner.

Resultatet är långt från upplyftande och visar att det råder bostadsbrist i mer än fyra av fem kommuner i landet just nu.

I Stockholm är det bostadsbrist i alla 26 kommuner.

– Bostadsbristen drabbar inte alla. För den med mycket pengar finns många bostäder att välja bland i alla Stockholmskommuner. De som drabbas är de som på en balanserad bostadsmarknad borde kunna lösa sin bostadssituation, säger Henrik Weston som är utvecklingsledare för bostadsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholm.

Dystert läge i Upplands-Bro

Både inom centralorten Kungsängen, och i kommunen som helhet, svarar Upplands-Bro kommun att det råder ett underskott på bostäder just nu. När kommunen uppmanas bedöma situationen tre år framåt i tiden så blir det lika dystert. Enligt Boverkets enkät så ser man i Upplands-Bro ingen ljusning och svarar att ett underskott av bostäder kommer att råda även då.

Bostäder finns – men i för hög prisklass

Problemet på bostadsmarknad i Stockholm är att utbudet inte lever upp till efterfrågan. På flera håll i länet finns tomma bostadsrätter – men priserna är alldeles för höga.

– Under 70- och 80-talet var det hyresrätterna som stod tomma. Nu är det tvärtom. Det som behövs är billigare bostäder, säger utvecklingsledaren.

Fortsatt bostadsbrist

För Stockholmskommunerna ser framtiden fortsatt dyster ut. Prognosen för tre år framåt i tiden visar att det även då kommer att vara svårt att få tag på en bostad för den med en tunnare plånbok. Av samtliga 26 kommuner är Täby den enda kommunen som förväntas ha en balanserad bostadsmarknad om tre år.

– I Täby räknar man med att det omfattande bostadsbyggandet som nu råder i kommunen ska täcka bostadsbristen, säger Henrik Weston.

– Men bostäderna som byggs är bostadsrätter. För att lösa bostadsbristen måste man bygga bostäder för alla grupper. Det är viktigt för att Stockholm ska fortsätta att vara en attraktiv region.


Så många nybyggda bostäder förväntas att byggas

Siffrorna visar antalet flerbostadshus och småhus som kommunen bedömer med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar kommer att påbörjas under åren 2019 respektive 2020.

Källa: Boverket