Bostadsbrist i Tyresö i dag – och om tre år

Bostadsbygge i Tyresö vid Granängsvägen och Bollmoravägen samt höghus som byggs vid Norra Tyresö centrum
Cirka 1500 nya hem tros börja byggas 2019 och 2020 i Tyresö, men bostadsbristen väntas bestå.
Det råder bostadsbrist i samtliga 26 kommuner i länet just nu.
I Tyresö förväntas bygget av nära 1 500 bostäder påbörjas under 2019 och 2020, men det är inte tillräckligt.
Endast en kommun i länet förväntas ha en balanserad bostadsmarknad om tre år, enligt enkätsvar.

I veckan publicerade Boverket sin årliga rapport om läget på den svenska bostadsmarknaden just nu. Rapporten grundar sig i enkätsvar från landets samtliga kommuner.

Resultatet är långt från upplyftande och visar att det råder bostadsbrist i mer än fyra av fem kommuner i landet just nu.

I Stockholm är det bostadsbrist i alla 26 kommuner.

– Bostadsbristen drabbar inte alla. För den med mycket pengar finns många bostäder att välja bland i alla Stockholmskommuner. De som drabbas är de som på en balanserad bostadsmarknad borde kunna lösa sin bostadssituation, säger Henrik Weston som är utvecklingsledare för bostadsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholm.

Bostäder finns – men i för hög prisklass

Problemet på bostadsmarknad i Stockholm är att utbudet inte lever upp till efterfrågan. På flera håll i länet finns tomma bostadsrätter – men priserna är alldeles för höga.

– Under 70- och 80-talet var det hyresrätterna som stod tomma. Nu är det tvärtom. Det som behövs är billigare bostäder, säger utvecklingsledaren.

Fortsatt bostadsbrist

För Stockholmskommunerna ser framtiden fortsatt dyster ut. Prognosen för tre år framåt i tiden visar att det även då kommer att vara svårt att få tag på en bostad för den med en tunnare plånbok. Av samtliga 26 kommuner är Täby den enda kommunen som förväntas ha en balanserad bostadsmarknad om tre år.

– I Täby räknar man med att det omfattande bostadsbyggandet som nu råder i kommunen ska täcka bostadsbristen, säger Henrik Weston och fortsätter.

– Men bostäderna som byggs är bostadsrätter. För att lösa bostadsbristen måste man bygga bostäder för alla grupper. Det är viktigt för att Stockholm ska fortsätta att vara en attraktiv region.

Om tre år väntas det – liksom i dag – fortfarande vara ett underskott av bostäder i Tyresö kommun som helhet liksom i centrala Tyresö och i övriga delar av kommunen.


Så många nybyggda bostäder förväntas att byggas

Siffrorna visar antalet flerbostadshus och småhus som kommunen bedömer med hänsyn till planläge, projektering och marknadsförutsättningar kommer att påbörjas under åren 2019 respektive 2020.

Källa: Boverket