Min lokala hjälte

Bostadsbyggandet ökar men nya skolor glöms bort

Bostadsbyggandet ökar i Stockholm - men skolorna glöms bort i den bristande planeringen. I Älvsjö är lösningen att barnen får gå i skola i tillfälliga baracker.

– Det är bekymmersamt, säger Klara Falk, planarkitekt på Boverket till DN.

2001 presenterade Stadsbyggnadskontoret en bostadssatsning med upp till 750 nya bostäder i Älvsjö. I planerna fanns parker, lekplatser och parkeringsplatser – men inga tankar på var barnen skulle gå i skola.

Femton år senare har storleken på klasserna ökat och den bristande planeringen har gjort att Stockholm stad fått placera ut baracker på tre grundskolor i området, något som Lokaltidningen Mitt i tidigare har skrivit om.

– Det är bekymmersamt. Det är just den här typen av saker som kommunerna ska titta på i sin översiktsplanering, säger Klara Falk, planarkitekt på Boverket till DN.

Tidningen har studerat de 100 områden i Sverige där det byggdes flest bostäder åren 2011-2014. I 60 av fallen har skolbarnen fått sättas i tillfälliga baracker. Det trots att arbetet med detaljplanerna för bostadsprojekten påbörjades i snitt tio år tidigare.

På Johan Skytteskolan i Älvsjö upptar sedan 2005 en stor barackbyggnad en del av tomten.

– När jag började jobba här för sex år sedan hade vi sex klasser från förskoleklass till årskurs fem. I dag har vi 17 klasser från förskoleklass till årskurs sex. Lösningen har blivit större klasser och baracker, säger Britt Wikudd, biträdande rektor på Johan Skytteskolan till DN.