Bostadsbyggare utreds av åklagare

Byggbolaget som anvisats mark för bostäderna vid Stjernströms väg i Axelsberg utreds av åklagare för ett bygge på Öland.

– De hade stora brister i fallskyddet, säger Peter Assarsson på Arbetsmiljöverket i Växjö.

Sommaren 2011 vann Svanberg och Sjögren bygg AB en markanvisningstävling får att bygga 25–40 bostadsrätter och 5–6 radhus vid Stjernströms väg i Axelsberg.

Vid en inspektion av ett bygge av samma företag i Borgholm sommaren 2012 upptäckte Arbetsmiljöverket att arbetsmiljöplan saknades och att fallskyddet var starkt eftersatt.

Svanberg och Sjögren AB kom in med en arbetsmiljöplan, men den uppfyllde inte alla krav som ställdes.

Arbetsmiljöverket beslöt att anmäla byggherren till åklagare, som nu granskar om det ska väckas åtal eller inte.

Ovetande om detta beslutade politikerna i stadsbyggnadsnämnden i höstas att planarbete skulle påbörjas på Stjernströms väg. Bygget är kontroversiellt, många kringboende anser att naturmarken bör bevaras.

Lars Berglund, enhetschef, på exploateringskontoret säger att en åtalsanmälan inte är tillräckligt för att dra tillbaka en markanvisning. Även en dom kan vara otillräcklig, om det inte handlar om systematiska brott.

– Däremot hamnar ett företag i kylan om de fuskbygger och bryter mot våra kontrakt, säger han.

Kenta Sjögren, ägare av Svanberg och Sjögren, medger att det fanns brister vid Borgholmsbygget, men bedyrar att de inte ska återupprepas i Axels­berg.

– Vi vill bygga snygga hus som folk är stolta över och vi kommer att följa alla regler, säger han.

Parkerad bil får vänta på våren för att komma loss

ÄLVSJÖ En annorlunda parkering, tyckte läsaren Göran Dormvik som knäppte den här bilden på Armborstsvägen i Älvsjö.

Bilspåren visar att Mercan körts upp på snöhögen, men exakt hur det gått till gick inte att bena ut förra veckan.

– Den måste ha haft väldigt hög fart, den står jäkligt sjukt till, konstaterar Mats Freij, informationsansvarig på trafikkontoret, som uppmanar ägaren att hämta bilen snarast.