Bostadsexperter ger Maja sitt stöd

­Maja Danielsson i Jakobsberg vägras hjälp med sitt vattenskadade tak.

Såväl konsumentvägledare som bostadsexperter säger nu att bostadsföreningen ska betala reparationen.

Maja Danielsson bor i bostadsrättsföreningen Allmogen i Jakobsberg. Vintern 2010 fick hon kökstaket förstört på grund av en vattenläcka i föreningens yttertak.

Trots hyresnämndens beslut vägrar föreningen att betala för reparationen.

– Man blir upprörd över att en bostadsrättsförening väljer att processa mot sina medlemmar i stället för att vara medmänsklig i situationer som denna då rättsläget inte är helt solklart, säger Anne Rosenberg, konsumentvägledare i Järfälla kommun.

Sverker Thorslund, tidigare ansvarig för bostadsfrågor på Konsumentverket, har också reagerat:

– Jag har stort förtroende för hyresnämndens kompetens, det är rätt uppseendeväckande att föreningen säger nej till ett medlingsförslag.

Även om föreningen Allmogen kan ha lagen på sin sida vore det på sin plats att föreningen är ödmjuk och följer hyresnämndens rekommendation, tycker Carolina Stegman på riksförbundet Bostadsrättsägarna.

Mikael Areskog, jurist på HSB som företräder Allmogen, vill inte uttala sig om synpunkterna utan hänvisar till Allmogen. Bostadsrättsföreningens ordförande säger att hon inte vill yttra sig.

Enligt lagen ska bostadsrättsinnehavaren stå för skador som uppstår i lägenheten. Undantag gäller för vatten- och brandskador. Om bostadsrättsinnehavaren väljer att själv reparera skadan kan hon eller han rikta krav mot föreningen i efterhand.

Vägrar föreningen att betala får bostadsrättsinnehavaren vända sig till allmän domstol, vilket kan vara riskabelt. Förlorar bostadsrättsinnehavaren kan man tvingas betala föreningens rättegångskostnader.

Fakta

Här finns hjälp

Organisationer som kan ge bostadsrättsinnehavare råd vid tvist med föreningar:

www.bostadsrattsagarna.se

www.boriks.se www.borattsupplysning.se

De kan bland annat hänvisa till ombud engagerade i fastighetsfrågor.

Källa: konsumentverket