Bostadsexperter: Så påverkas du av prisfallet

Bostadspriser
Det skakar på innerstans bostadsmarknad – och många känner en oro inför framtiden.
Mitt i tog kontakt med tre experter för en vägledning i bostadsdjungeln.

När vänder priserna uppåt igen?

Jens Magnusson, privatekonom, SEB:

Det finns faktorerna som tyder på att priserna ska stabiliseras ganska snart. Vi har låga räntor, stor efterfrågan och en bra tillväxt. Men det har också funnits tecken på en prisnedgång ganska länge. Det kan röra sig om 15-20 procents nedgång i Stockholms innerstan de kommande månaderna. Till våren kan nedgången vara klar och priserna kanske till och med vänds uppåt igen.

Annika Creutzer, privatekonomisk expert:

Det kan man inte säga. Det är så oerhört mycket som påverkar. Amorteringskrav och lånetak kan göra att efterfrågan minskar lite. Samtidigt flyttar det fortfarande in mycket folk och tillväxten är enorm. Efterfrågan kommer förmodligen att hålla i sig, men inte för alla projekt. Marknaden för dyra nyproduktionsprojekt är mättad och där kan priserna falla ytterligare.

Emma Persson, boendeekonom SBAB:

Bostadsmarknaden går normalt sett in i ett lugnare läge i december. Men oron kommer förmodligen att fortsätta en bit in på nästa år, mycket på grund av amorteringskravet som träder i kraft första mars. Fram till dess ligger folk lågt.

Hur påverkas marknaden av de skärpta amorteringskraven?

Jens Magnusson, SEB:

– Ett antal dyrare projekt i Stockholm kan bli svårare att sälja. Men framförallt kan det ge psykologiska effekter. Om allt fler är försiktiga och vill lägga in mindre pengar i en bostadsaffär kan det leda till att priserna sjunker eller utvecklas lugnare.

Annika Creutzer:

– Jag är rädd att det kommer att minska människors vilja att våga flytta, eftersom alla som ska ta nya lån omfattas av de nya reglerna. Risken är att vi får mindre omsättning på marknaden och att folk sitter kvar i bostäder de inte vill ha.

Emma Persson, SBAB:

Det är svårt att säga, men Finansinspektionen bedömer att priserna kommer att gå ner tre procent i samband med de nya kraven. Folk har helt enkelt inte råd att köpa lika dyrt. Men läget är oerhört svårbedömt. 

Ska man sälja nu – eller vänta?

Jens Magnusson, SEB:

Det finns några som riskerar att hamna i klistret som måste sälja nu. Mitt råd till dem är att sälja först och köpa sen. De som gör tvärtom riskerar att ligga illa till, nu när man inte kan sälja till samma priser. Men ha inte panik. De allra flesta köper och säljer på samma marknad.

Annika Creutzer:

Innan mars kan det gå att som säljare pressa upp priserna lite, eftersom många kommer att vilja köpa innan de nya reglerna införs. Många har inte tänkt på hur de nya reglerna påverkar dem. När de sätter sig och räknar på det kan det innebära att de inte är beredda att betala lika mycket längre. 

Emma Persson, SBAB:

Den perfekta tajmingen är oerhört svår att uppnå. Jag tycker att du ska fundera på vilka behov du har. Bor du för trångt och har bråttom ska du agera utifrån det, men gör ett väl avvägt köp. Ta kontakt med flera mäklarbyråer, följ med i prisstatistiken och titta på prisnivåerna i ditt område.